02 januari 2007


Första arbetsdagen på det nya året blev knappast solbelyst. Så kan det också vara.


Filar på ett remissvar om nya konfirmandriktlinjer. Förslaget sitter fast i den skolpedagogik som bygger på lektioner men dessutom betonar att känna och erfara. Kan fungera - men möter knappast utmaningarna i tiden.


Nya djärva modeller saknas där man kan arbeta på andra sätt än i lektionsmoduler, dessutom finns knappast övertygelsen om att kyrkan har egen och handfast kunskap att erbjuda.


Läser även en utredning om demokrati i kyrkan som inte vågar gå så långt i reformväg. Kyrkovalet blir ungefär detsamma men med småpartispärr. Så demokratin har sina uppenbara gränser. Dessutom tror man inte riktigt på församlingarna som den grundläggande enheten i kyrkan eftersom man håller fast vid ett direktvalt kyrkomöte. Man kunde istället ha föreslagit ett system där man sänder representanter från församlingsnivån vidare uppåt genom systemet. Då skulle församlingsengagemanget få betyda mer än andra tillhörigheter.

Det är som med solen, den lyser inte idag.