16 mars 2007


To all of you!

Nu har jag bloggat ett antal månader och genom okunskap lyckades jag inte från början att ställa in kommentarlänken (comments) som finns under varje inlägg på bloggen. Nu ska den länken vara justerad så att man kan ge kommentarer och diskutera. Om Du inte själv är bloggare kan Du välja att kalla dig för other eller att helt enkelt vara anonym.

Nu inbjuds alla Ni som medvetet eller avsiktligt surfar in på denna blogg att skriva, kommentera, påstå eller önska. Vare sig Du bor i Kina, USA, England eller Sverige kan Du väl lämna en hälsning eller en synpunkt tycker en i allmänhet mycket stillsam Lars B Stenström.

Vid sammanträdets början läses en psaltarpsalm. Den valda psalmen hör till en annan tid av kyrkoåret och byts därför mot den som gäller för veckan efter Tredje söndagen i Fastan. Från en allmän psalm om Guds nåd och ljus hamnar vi i kärva ord om ensamhet och betryck: Lindra mitt hjärtas plåga, för mig ur mitt trångmål. Tänk på mitt lidande och mitt betryck och förlåt mig alla synder. Se på mina fiender – så många de är, så hätska i sitt hat. Rädda mitt liv, befria mig, svik mig inte, jag flyr till dig…(ur Ps 25).

Texten träffar mitt i prick. Den talar in i en aktuell situation. Starkt och övertygande. Trots att jag är skeptisk och avståndstagande till spådomar och horoskop förstår jag att mekaniken är densamma för alla texter.

Ord kan tala in i situationen, orden fyllas med mening, de kan kasta ljus över det man brottas med och upptas av. Horoskopen utnyttjar att människor kan uppfatta ord som tillämpliga där man befinner sig i livet. Tekniken använder sig av att det finns generella ord, stora ord med bred träffyta, som man ända kan känna sig träffad och berörd av. I Horoskopen genomgående av relationstyp, det gäller mest kärlek, arbete, nya relationer, framgång, motgång, rikedom och lycka.

Samma effekt, relevanseffekten, uppstår vid denna Psaltarläsning. Associationerna är omedelbara och glasklara. Skillnaden är att bibeltexterna inte är konstruerade utifrån en övertro just på stjärnbilder eller för att lägga koncentratioen uteslutande på mig och mitt. De är mest historiska texter tillkomna för och i en annan situation - ofta med direkta adressater eller användningsområden och utifrån ett perspektiv av Gudstillit och tro.

Många söker vid läsning av Bibeln efter ett Guds tilltal. Finns det något i texten som handlar om vad det innebär att vara människa, vad säger den om att leva ansvarsfullt? Vi söker efter Gud. Hur ska vi kunna leva så att Guds godhet och nåd strömmar genom oss? Vi frågar Gud efter ny insikt, kraft och mod att göra det som är rätt och gott. Vi kan få mer inspiration och material att använda när vi som alla andra skärskådar våra uppgifter och vår gemenskap. Texterna öppnar oss för att se ännu en dimension i livet där Gud och hans rike också tillhör verkligheten.

Psaltaren 25 beskriver med vibrerande termer den aktuella situationen för drabbade och förföljda i alla tider. Och texten säger därmed också något viktigt om läget idag i Zimbabwe, Palestina, Irak…

Kan då den egna ankdammen beskrivas så starkt? Inte! Men varje ord träffar och öppnar för en tydlig tolkning av något just nu. Flera tusen år senare ger de gamla orden stark igenkänning. Signalorden är: plåga, trångmål, lidande, betryck, synder, fiender, hat… Men då kommer kontrapunkten! En hoppfull övertygelse inför Gud: ty jag hoppas på dig.

Andra bloggar om: , , , ,