24 mars 2008

Vår egen triumfbåge över en påskseger

Alltför många tror att religion

är stupiditet och dumhet

och inbillar sig att just de

genom sin religionslöshet

och genom sin brist på tro

är på väg mot ett högre stadium

De lämnar religion, tro och Bibel

bakom sig för att de vill vara moderna

Som om religion och tro står emot allt insiktsfullt

allt medvetet och modernt

som om religion och tro förhindrar

byggandet av ett gott

och välfungerande samhälle

Om sådant skriver Peder Thalén i

sin understreckare i Svenska dagbladet

Men hur vetenskapen och den

profana humanismen kunna ersätta

och fylla den roll som religion och tro spelat?

På den frågan har de inga bra svar

Det är som om de ville att grammatiken

skulle ersätta poesin


Förlusten av den kristna tron belastar

människor oerhört hårt

de får bära sina felsteg själva

Tyngden av sjukdom, lidande och död

hamnar på den enskildes axlar


Ingen Gud går lidandesvandringen före dem

ingen gör dem sällskap som innesluter deras smärta

ingen gör väg genom övergivenhet, mörker och död


Påskens morgon gryr

Det vi trodde var nederlag och förlust

visar sig vara något helt annat

En triumfens båge

slås över avgrundenUr påskdagens predikan på ordrik