06 april 2008

Integration och religion

Nyligen hemkomen från ett besök i Frankfurt am Main (med smeknamnet Mainhattan för sina skyskrapor och sina bankpalats). I Frankfurt har en liten delegation från Örebro studerat mångkultur och dialog.

Staden är särskilt lämplig eftersom man där redan på 60-talet hade en stor våg av gästarbetare (gastarbeiter). Och sedan har det bara fortsatt med invandringen och det mångkultuella har utvecklats. Många av dem som kom från Turkiet reste inte hem som man först trodde och tänkte. Ja så tänkte även gästarbetarna. De har blev kvar och dessa tidiga invandrare utgör nu en viktig och växande del av samhället. Ett gott tecken är viljan att mötas över religionsgränserna för att medverka till att samhället blir välfungerande och tolerant! Så finns det ett pågående samtal mellan kvinnor från de tre religionerna kristendom, islam och judendom!

Även kulturellt och medialt är muslimerna närvarande till exempel genom en egen turkisk tidning: Zaman. Todays Zaman är den engelskspråkiga versionen. De publicerar också magasinet Zukunft.

Staden har en avdelning för mångkultur och integration, AMKA - Amt für multikulturelle Angelegenheiten. Man arbetar med en egen modell för kontakt och dialog som varit framgångsrik. Och det behövs nog eftersom en fjärdedel av befolkningen är utländska medborgare och cirka 40 % har utländsk bakgrund. Att det inte enbart är problemfritt förstår man av de diskussioner som ett planerat moskébygge nyligen förorsakade.

Påtagligt är den större betydelse man tillmäter religionerna i och för integrationen. Åtskilliga institutioner är delaktiga i sådana projekt. Ta bara den internationellt välkända Quandtstiftelsens arbete med en trialog mellan de Abrahamitiska religionerna just för att öka förståelse och förebygga motsätttningar och konfrontation. Vi har mycket att lära!