22 april 2008

Toppenbloggar enligt bloggtoppen.se

Bloggossfären är en enda lång radda hållplatser eller ställen att surfa till. Den ena sidan mer intressant än den andra. Tiden är för knappt utmätt och räcker därför inte till för att hitta de mest utmanande, spännande, kluriga, spänstiga, intellektuella, fräna, roliga etc... sidorna. Och då får man skaffa sig hjälp. Till exempel av knuff - blogg portalen som ger dig en knuff i rätt riktning!

Men följ med på en kort upptäcksfärd. Jag vandrar denna gång längs bloggtoppen.se och dessa blogglista för filosofi och religion. Överst, och därmed just vid detta tillfälle mest besökt, finner man argumentum ad ingnorantiam - en blogg om ateism, skepticism, religioner, filosofi, politik och ibland film. Han som skriver kallar sig för militant islamofobisk högerliberal ateist - vilket gör att vissa kanske kan ta illa vid sig av det han skriver. Han är antikatolsk och mycket anti allt möjligt men läsvärd eftersom man ibland ändå tvingas fundera över argumenten.

Just nu ligger Aletheia — Blogg & Tankesmedja tvåa på listan. Aletheia kommer av verbet “lethein”, som betyder “dölja” och det nekande prefixet a-, d.v.s. något som inte längre är dolt utan plötsligt uppenbarats - så presenterar skribenterna sin sida. Och de berättar vidare: En tankesmedja (engelska think tank) är vanligtvis beteckningen på en mer eller mindre lös sammanslutning av skribenter och intellektuella som har som syfte att påverka den politiska opinionen. Vanligtvis är tankesmedjorna knutna till ett politiskt parti, arbetsgivarorganisation eller fackförening. Ett viktigt kriterium för att bedöma om det är en tankesmedja eller inte är om sammanslutningen aktivt försöker delta i samhällsdebatten och tillgängliggöra och sprida sina idéer och tankar till allmänheten.

I vårt fall ligger intresset till stor del att bevaka och diskutera olika skeenden inom kristenheten. Från Katolska kyrkan till Livets Ord, samt nya rörelser som ständigt dyker upp på den frikyrkliga arenan.

Trea är en filosofs dagbok och när man länkar sig dit hamnar man hos "en psykologistudents observationer". Alltid bland de mest populära återfinns Karin Långström Vinges blogg.

Hos henne hittar man tankar om tro och kyrka, samhälle och diskbänk. Hon som skriver beerättar att hon är mamma, fru, matte, ledamot av Kyrkomötet och tråkkyrklig präst i Svenska kyrkan i Skövde. Och hon välkomnar läsarna att dela med sig av sina tankar. Roligt, observant och ibland en aning utmanande. Orädd är hon Karin och öppen!

Därefter finner man SVARTENS.INFO med många bildcitat från YouTube.
Svartens.info har somliga intressanta glimtar som där han snappat upp en fredsstig mellan en kyrka och en moské.

UUAA Radio är en blogg av Mikael Wääliwara och ytterligare några gruppmedlemmar. Nyligen meddelade man Wääliwaras borgång och vad som händer nu med bloggen får man väl vänta för att se... Tro och tänk skrivs av en trio. De berättar att de på Tro & Tänk bloggar om kyrka, tro och samhälle utifrån sitt förlag som främst sysslar med frågor för kyrkan i en ny tid. Antigayretorik är bloggen därnäst. En blogg med granskning av retoriken och argumenten från personer, religösa samfund och organisationer som motsätter sig homosexuellas förbättrade villkor, och som aktivt och konsekvent arbetar för att konsolidera en negativ och diabolisk bild av homosexuella.

Fader Jonatan har återupptagit sitt bloggande efter en längre tids uppehåll. han har alltid varit mycket läsvärd och har en elegant blogg. Nu startar han en ny blogg som inte får prästprofil: Kognitiv dissonans.

Sedan finner man z - enkla bloggen med förklaringen
.... gåtor & klurigheter om filosofi, religion, existens, ontologi, meditation, vetenskap, bön, uppfinningar, matematik, rhythm & blues och UGGLOR. Med FÄRGbilder. En liten nypa kontemplation....

Intelligentsians blockering följs av en gammal bekant: Brygubben. Gubben som bryr sig är Martin Garlöv, ständigt vaken och alert bloggare, med en omvärldsbevakning som heter duga!

Undertecknad som är synnerligen stillsam
återfinns på en blygsam 37:e plats. Ja det är gott att veta sin plats. Även om man harvar i lägre sfärer än de upphöjt lästa så bloggar vi härnere troget på. Alltid hittar man någon läsare som kan tänkas uppskatta en eller annan tanke man släpar runt med.

Rätt vad det är hamnar den på bloggen och, det tröstar jag mig med, vad tänkvärt är behöver inte befinna sig på pyramidens topp utan kan finnas närmare marken... Så hälsa gärna på den blogg som för dagen ligger på plats 37!

Andra bloggar om: , , ,

De yngre saknar religiös hemvist

Organisationsfrågorna har tagit decennier av Svenska kyrkans tid och kraft. Vi har varit så upptagna av de yttre formerna att innehållet blivit lidande. Alla siffror pekar på en krympande kyrka. Ändå måste vi fortsätta att utveckla och förändra kyrkans organisationskostym eftersom den fortfarande inte är anpasssad efter kyrkans behov.

Vi arbetar dessvärre ännu som vore kyrkan en statlig eller kommunal förvaltning. Svenska kyrkan som istället borde vara en rörlig och vital folkrörelse är på många håll en övertung, överadministrerad, detaljreglerad och politiskt styrd institution.

Den stora undersökningen i Enköping studerade religion, kyrka och samhälle. Det visar sig att de som faktiskt röstar i kyrkovalen i liten utsträckning gör det för att de vill påverka Svenska kyrkans inriktning. Valplattformarnas kyrkliga frågor saknar egentligen större betydelse. De flesta tycks rösta för att de ställer upp kring den demokratiska processen.

Vi kan fortsätta fråga: vad är det som gör oss till kyrka…är det vårt valsystem, är det de politiska partierna, vår ekonomi, vår verksamhet, vår organisation eller är det något annat?

Någon måste förklara varför politiska ideologier ska styra en kristen kyrka. Kan teologi, tro och kyrka styras av partipolitik? En evangelisk luthersk kyrka borde väl först och främst styras med inspiration från Guds ord och bekännelseskrifterna…?

Enköpingsundersökningen, Guds närmaste stad?, visade att 28,1 % har en relativt stark övertygelse om att de är kristna och 31,2 har en svagare koppling (och tror t ex inte på någon personlig Gud).Kristen

Muslim

Ateist

Starkt

Helt o hållet

16,9

1,0

4,9

Starkt

Ganska mkt

11,2

0,5

5,6

Milt

Måttligt

31,2

0,5

4,

Även om basen fortfarande är någorlunda bred visar undersökningen att endast en liten del av befolkningen i Enköping förvaltar och för vidare den traditionsgemenskap som tidigare faktiskt delades av befolkningsmajoriteten. Förmodligen är situationen densamma i hela landet. Det betyder att religiösa föreställningar och idéer idag har en mycket mindre kollektiv bas än vad som tidigare var fallet.

Majoriteten av Enköpingsbor överlåter helt enkelt de religiösa sociala markörerna som att be, läsa religiös text eller delta i gudstjänst på en minoritet. Jag gissar att när basen krymper, när det blir färre som bär upp religionens innersta, riskerar vi att både kyrka och tro inte bara behandlas som något i marginalen - utan att majoriteten helt enkelt släpper tagat och lämnar kyrkan. Vi är inte där ännu, men risken är överhängande om inget sker.

Ungefär 70 % av dem som svarade i Enköping saknar någon mer betydande religiös hemvist! Och det är främst de yngre som saknar religion. Och med forskarna frågar jag: Vad betyder det att de yngre fjärmar sig från religionen?

Andra bloggar om: , , , , ,