13 maj 2008

Katastrof och överflöd

Det som är riktigt nära ligger förtvivlat nog ofta utom räckhåll.