05 januari 2009

Fred - ett gudomligt uppdrag

Utdrag ur ny predikan på ordrik

Rakter har regnat över Israel
och Israel har invaderat
denna hermetiskt tillslutna stad
efter dagar av beskjutning

Vi känner förtvivlan över det som händer
och önskar att världssamfundet ska
ingripa för att hejda dödandet
Många civila offer har krävts
Vi kan ha olika uppfattningar och sympatier
Alla, även propalestinier och proisraeler
behöver be och arbeta
för att de som har makt
Israels regering, Hamas och andra
inte förlitar sig på militära åtgärder
utan verkar för rättvisa
och rättfärdighet
Fred är en mänsklig plikt
och ett gudomligt uppdrag

Vi ber för eld upphör
för försoning och fred