14 oktober 2009

Änglar eller solskenEtt kort återfall i änglavurmen: här är två ljusgestalter fångade på bild i Olaus Petri kyrkas kor. På väggen står änglarnas julsång: Ära vare Gud...
Tillfälligheter? Javisst! Men en påminnelse om att vi kan förstå alldeles vanliga naturfenomen som tecken och mönster från Gud. Solsken? Änglar?
Den vanligaste bilden vi använder för att visa på hur samma föremål eller fenomen samtidigt kan tas emot och betyda helt olika saker är väl den av trädet. En kemisk fabrik? En vedspisresurs? En Guds gåva?