25 juni 2010

Ringdans från förr

En ringdans kring midsommarstången, eller majstången, med tillönskan, än en gång, om en Glad Midsommar. Kortet tryckt av Eliassons Konstförlag.

Undrar förstås om kortets blå himmel kommer att ha sin motsvarighet denna dag? Och denna natt lär väl bli ljus som alla midsommarnätter bör vara. Vi behöver inte tända eldar som man gjort längre söderut.

I ringens mitt finns en dragspelare. Och de dansande bär kläder från 1900-talets första år: gossar i sjömanskostym och flickor i klänning och breda hattar. Vill Du granska kortet mer? Klicka på det så framträder fler detaljer.

Till sist tänker jag att friluftslivet nog får begränsas just ikväll. Ty även Sydafrikas vuvuzelor bjuder denna afton upp till dans. Väderutsikterna antydde och förutspådde faktiskt regn och det i skurar...