26 november 2012

Skolverkets hymn

Fira advent utan religion! Vilken innovation. Töm adventstiden på sin ursprungliga betydelse och kvar finns, ja, vad då? Väntan på tomtens ankomst? Köpmännens förfirningstid inför jul?

Wikipedia skriver inledningsvis om advent: Advent kommer av latinets adventus (Domini) som betyder (Herrens) ankomst och är den inledande perioden i det västerländska kyrkoåret. Men det tänkte väl inte skolverket på.

Så i advent tystnar Bereden väg för Herren. Inget Hosianna ska sjungas. Och Ett litet barn av Davids hus ska minsann inte göra vinternatten ljus. Det ska han låta bli! Bibelläsning, bön och välsignelse ska portförbjudas i Herrens hus. Rektorn tar över kyrkans heliga rum. Vet rektorerna vad de i så fall får ansvar för? Medeltida och ovärderliga konstskatter. Oersättliga föremål. Målningar, skulpturer och liturgiska ting.

Inför denna gökungeteknik himlar jag med ögonen. Tanken svindlar. Därför kommer här ett förslag till en hymn att sjungas å Skolverket och i landets skolor i helig adventstid:

Gör porten hög, gör dörren bred
och djupt i stoftet böj dig ned
var glad, ty Skolverket det är
som skyddar dig i kyrkan här
mot religion och sådant trams
tar bort all bön och prästers flams
ty något viktigt är på gång:
sjung skola, sjung en tomtesång!

Vi lär oss alltså hålla fest
i grannens hus, ty där ryms flest
Vi lyfter ut allt de har ärvt
Värdfolk - sitt ner, se bort, håll käft!
Var glad, var nöjd att vi är här
gläds också åt att vi ej svär!
Låt festa loss, vi håller hov
advent och jul, till sommarlov!

För stad och land om skydd vi ber
vi vill ej här välsignas mer
Stäng varje Bibel, sjung ej psalm
göm altaret bak närmsta palm

Vi är ett folk som ej ska tro
att Jesus giver frid och ro
Men - tiger präst och diakon
från sten och valv hörs rop och dån


Läs mer: i Svenska Dagbladet, i Aftonbladet, i Smålandsposten, i Dagen

samt på Skolverkets hemsida:

En förskola eller skola bör alltid noga överväga om det är lämpligt att hålla en avslutning eller en samling i kyrkan eller en annan religiös lokal. Skolan eller förskolan ska utforma samlingen så att alla elever kan delta. Föräldrarna ska kunna låta sina barn delta utan att de känner att de blir ensidigt påverkade i någon trosriktning.


Avslutningen eller samlingen kan ske i kyrkan om den utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och det inte förekommer några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse.

Rektorn eller förskolechefen ska ha hela kontrollen över avslutningens eller samlingens innehåll och utformning.


3 kommentarer:

 1. Ingen av de skolor jag gått eller jobbat på har firat advent officiellt med eleverna, varken i kyrkan eller på skolan. Nåt tänt ljus här och där, men inte med uttalade religiösa förtecken. Det som åsyftas är julavslutning och de har såvitt jag vet ingenting med någon herres ankomst att göra.

  Det är alldeles självklart att rektorer ska följa skollagen och det är alldeles självklart att skolan enligt den senare är och ska vara icke-konfessionell.

  Inget att gnälla om, vill man fira advent så får man göra det hur mycket man vill på sin fritid.

  SvaraRadera
 2. Ingen gnäller - men förvånas gör jag över denna religionsfobiska hållning. Och det skall du veta käre anonyme vän att adventshögtider, luciafirande och julavslutningar förekommit både här och där. Dessutom håller jag med dig att man får fira hur mycket advent man vill på sin fritid.

  Men när man börjar förbjuda psalmsång i kyrkorummet, eller uttala sig om psalmer som eventuellt går an till skillnad från andra, då har det gått väldigt långt. Särskilt detta att man fått för sig att det är rektorer som själva ska avgöra vad som får förekomma i ett rum som man inte alls förfogar över - då har det gått ännu längre.

  SvaraRadera
 3. Det är ju inte rummet som står i centrum. Rektor ansvarar för skolans förehavanden, oavsett i vilken lokal skolverksamheten äger rum. Är skolan på besök i ett museum så ansvarar rektor för elevernas lärandesituation, men inte för konstverken.
  Samlingslokaler är ett logistiskt problem för många skolor och kyrkor har många sittplatser. Är inte kyrkan beredd att hyra ut lokalen så får rektor ansvara för ungarna någon annanstans.

  Jag sjunger sånger med religiösa texter med elever och skäms inte för det. De är en del av vårt eget kulturarv och andras. Dock behandlar jag sakinnehållet lika oavsett vilken, om någon, religion det rör, dvs med ett historiskt, kulturellt, vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. När jag sjunger "att född är Herren Jesus Krist, vår Frälsare och Gud" förkunnar jag sanningen lika mycket som när jag sjunger om en korvgubbe som målar sina korvar svarta.
  Personligen skulle jag gärna slippa vissa av textraderna, men de tillhör en allmänbildning som jag inte vill beröva mina elever.

  SvaraRadera