26 februari 2012

Fastan har börjat

För dem som gick i högmässan, eller någon annan kyrkans gudstjänst, blev det påtagligt att fastan har börjat. Ingen lovsång. Den uteblir under fastetiden. Inget halleluja efter evangelieläsningen. Istället en bibelvisa: Saliga de som hör Guds ord... Sedan en sjungen litania (kyrkans förbön). Och inget avslutande tacka och lova Herren...

I Olaus Petri har dessutom den centrala delen av altarskåpet fått ett förhänge av lila tyg. Där bakom döljs nu uppståndelsescenen då Kristus med uppvaktande änglar lämnar graven. Förbi sovande romerska vakter. Det tygstycket påminner också om fastetiden och vandringen mot Jerusalem och Golgota.

Även söndagarnas firningsämne och psalmval har en mer sordinerad ton än vanligt. Men där finns även motiv av kamp och motstånd. Ett nästan apokalyptiskt uppdukande av den "sista striden". Vilka är ämnena i Evangelieboken?

Askonsdagen - Bön och fasta
1 söndagen i fastan - Prövningens stund
2 söndagen i fastan - Den kämpande tron
3 söndagen i fastan - Kampen mot ondskan
Midfastosöndagen - Livets bröd
5 söndagen i fastan - Försonaren
Palmsöndagen - Vägen till korset

De intresserade kan gå in på församlingarnas fastesida i Örebro. För att få tankar och tips.

Läs om fasta i DN
Wikipedia
eller hos New Advent, katolsk encyklopedi, om fasting