11 juli 2013

Muslimsk partipolitik

Partilivets välsignelser borde spridas inom hela den religiösa sfären. Det är så ojämlikt att bara ett trossamfund får glädje av den demokratiska folklighet som politiska partier erbjuder. Tro och religion är sådana härliga och fantastiska arenor för partierna att utforska. När medlemsskapsiffrorna dyker inom de traditionella politiska partierna kan det kompenseras genom att man finner nya sammanhang att verka i.

Den första centerpartistiska moskén bör ligga i närheten av Stureplan. Där kan partiet erbjuda grönpolitik vilket stämmer bra med den naturliga färgskala denna religion vanligtvis nyttjar. Decentralisering skulle också passa bra. Man kunde till exempel genom delning utlokalisera ett antal moskéer i den rena glesbygden. Grönt så det förslår.

En socialdemokratisk moské borde finnas i hjärtat av Bergslagen. Religionens djup kunde bildligt åtminstone gå hand i hand med återupptagandet av gruvdriften. En särskild och kollektivansluten fackförening för imamer blir ett bra projekt. Dessutom har partiet ett antal frågor som man vill att muslimerna ska anpassa sig till - dels så att religionen blir mer modern och västerländsk och så att några röda muslimer kunde få även vanliga politiska uppdrag inom någon partistyrelse, eller så.

Moderata muslimer sägs ju de flesta vara. Religiöst moderata och inte radikala eller extrema. En sådan muslimsk församling borde hamna i Täby eller Vaxholm. Där kunde man kanske komma överens om detta med ränta. Den är så låg så den nästan inte finns. Man kunde kanske ersätta räntan med något slags avdrag?

Visst skulle det glädja alla muslimer om några av Sveriges politiska partier vill gynna deras demokratiska sinnelag och allmänna folklighet genom att se till att få makten i församlingarna. Att detta inte blivit gjort kan man verkligen undra över...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar