09 juni 2013

Ljuder kallelsen än?


Idag ljuder kallelsen till Guds rike. Om man får tro Svenska kyrkans Evangeliebok. En text från Johannesevangeliet kapitel 1:35-46 handlar om hur Jesus samlar lärjungar. Förhoppningsvis ska man inte bara hålla trevliga tal från landets predikstolar idag. Eller göra utläggningar som svävar mest i det blå. Utan låta kallelsen till tro och lärjungaskap bli en öppen inbjudan.

Konsten att göra lärjungar har sedan Jesu tid försvagats. Ibland verkar det nästan som om talangerna i kyrkliga sammanhang mera handlar om att få människor att säga nej och vända sig bort, än tvärt om.

Överdrivet, skulle många säga. Skert, skulle jag instämma. Men många konflikter och konstiga beslut får sådana följder. Luddighet och brist på egen övertygelse lockar inte heller till efterföljelse. Om en kyrka svävar på målet om sin egen tro och saknar visshet blir det verkligen till en stötesten, i biblisk mening.

Därför är Jesu inbjudan i dagens texter så tilltalande: Vad vill Ni? Följ med och se!