09 augusti 2013

Morgonbön

Morgonbön:
Hjälp mig denna dag så att jag inte går förbi.
Öka min förmåga att stanna upp så att jag kan vara där jag är.
Låt mig se dem jag möter idag. Så att de vet sig sedda och mötta.
Hjälp mig att lyssna till dem så att jag hör vad de verkligen vill säga.
Gör mig mera lik Dig - du som ständigt är hos mig och som möter, ser och hör mig...