02 januari 2014

Släpp kyrkan loss, det är vår

Hur var det han sa, president Kennedy, den 19 juni 1963 vid sitt viktiga besök i dåvarande Västtysklands del av Berlin? Ich bin ein Berliner! Ett uppskattat och omtalat sätt att visa nära samhörighet och delat intresse. En behövlig solidaritet för de kringrända.Förmågan att leva sig in andras villkor är en förutsättning för mänsklig samlevnad. En empatisk förmåga som borde leda till mera insiktsfulla relationer och större förståelse för andra människors omständigheter, övertygelser och beslut. I dagens Kyrkans tidning skriver framträdande socialdemokrater, Gunnar Edqvist, Sören Ekström och Mats O Karlsson, om att deras parti, såväl som Centerpartiet och SD, borde ta steget tillbaka från kyrkopolitiken.

Ett viktigt argument och skäl är den religiösa och livåskådningsmässiga mångfald som råder i vårt land. Edqvist, Ekström och Karlsson har förstått att till exempel katoliker, muslimer och hinduer inte vill att sekulära krafter ska styra deras religiösa sammanslutningar. Eftersom Arbetarpartiet Socialdemokraterna är ett sekulärt parti, ett religiöst obundet parti, bör det inte, ska det inte, styra någon kyrka eller religion.De skriver: Ett sekulärt och livåskådningsmässigt öppet parti kan rimligen inte fastställsa program för hur ett visst trossamfund bör styras och inte heller mena att engagemanget på ledande nivå i ett visst trossamfund måste ske via partiet. 

I den meningen är artikelförfattarna goda företrädare för förmågan att leva sig in i andra människors omständigheter och övertygelser. Katoliker, muslimer och hinduer vill inte att politiska partier ska styra deras trossammanhang. Vi är alltfler inom Svenska kyrkan som inte vill att vår kyrka ska domineras av sekulära eller religiöst obundna politiska partier!Släpp kyrkan loss, det är vår. Snart åtminstone...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar