18 juni 2014

Föreslå tre saker

Tacksam för förslag på tre saker som behöver ändras, åtgärdas eller ske för att Svenska kyrkan ska få nytt liv! Ett fördjupat och helgat liv i Kristus....

Själv förordar jag att vi sluter oss samman i en slags tredje orden och förpliktigar oss ömsesidigt över grupptillhörighetsgränser och olika fromhetsriktningar :

Daglig bön
Mera bibelstudium oxh teologiska samtal
Regelbundet mässfirande

Nu tar jag ledigt i minst 14 dagar. Lovar att fundera vidare under tiden. Men skriv gärna i kommentarsfältete som ju också läses flitigt av många!

Glad Midsommar!

4 kommentarer:

 1. Bästa idén hittills. Så ska "de stilla i landet" reagera. Herren ska strida för oss.

  SvaraRadera
 2. Anders Stenströmtorsdag, 19 juni, 2014

  En tanke, som dock inte når fram till ett praktiskt förslag. Du nämner grupptillhörigheter och fromhetsiktningar. Praktiskt och faktiskt innehåller onekligen Svenska Kyrkan många föreningar och andra slags mer eller mindre organiserade aktörer, utöver den juridiska personen Svenska Kyrkan och dess organisation. Jag tycker historien visar att nytt liv i kyrkan (i vidaste mening) ofta flammat upp ur ordnar och andra grupper. Detta naturligtvis sagt utan att vilja förminska det katolska, lokalförsamlingslivet, som definierande grundplan. Detta också sagt utan att vilja förminska de enskilda eldsjälarnas betydelse -- det har också varit avgörande att nya gemenskaper kunnat uppstå; att detta stundom inte kunnat ske i symbios med det befintliga har varit en orsak till splittring.
  Så det skulle behövas ett tänkande och något slags praktiskt upplägg som gynnar och ger utrymme åt alla slags svenskkyrkliga initiativ och sammanslutningar, inklusive (på lika villkor) den juridiska Svenska Kyrkan. Att Svenska Kyrkan är episkopal ger lovande och ofrånkomliga förutsättningar för ett sådant upplägg.
  Men så mycket längre kommer inte min tanke. Det skulle vara mycket roligt att få se den vidarebearbetad!

  SvaraRadera
 3. Jag håller med om de tre punkterna. Det finns ett uppdämt behov av att samtala kring tro, märker jag. Jag har hållit i en samtalsgrupp i två terminer nu, och det finns hur mycket som helst att prata om.

  SvaraRadera
 4. Kan man tänka att det på sätt och vis finns en tredje orden? Jag tänker på Missionsprovinsen. Kan Oas Efs aKF m fl samlas där? Svaret vet jag inte, känner mig ganska villrådig. Vill vara kvar i min församling men känner mig ändå främmande för alltför mycket inom SvK
  Titti

  SvaraRadera