19 februari 2014

Partiledande kameler och utfyllnadsmyggor

Visst är det märkligt att någon som står på ett politiskt partis lista kan stoppas från medverkan i Sveriges Radio. Särskilt som man betänker att de flesta personer som fyller talutrymmet i mängder av program är just deltagare i valet på framskjutna, och valbara (!!!), positioner. Det är märkligt nog deras, även av SR accepterade, uppdrag att vara partiska och ensidiga.

Hur kan det komma sig att SR på grund av en, på icke valbar plats, placerad person flyttar en högmässa? Som präst och predikant dög jag inte valåret 2010. Så SR flyttade högmässan.

Kan agerandet ha något att göra med SR:s faiblesse för kända predikanter? För namn som lockar lyssnare? Möjligen. Eller varit beroende av min eventuellt bristfälliga homiletiska begåvning? Knappast. Enär de gånger jag haft förmånen att predika i Radio eller i SvT har predikan allt som oftast mottagits väl. 

En sådan skillnad i tillämpningen av SR:s regler är orimlig. Godtycke är det som gäller. Producenter och chefer kan välja och vraka på listorna. Uppenbarligen tolkas reglerna för medverkan i Radio ett valår inte konsekvent och samstämmigt. Munkavle till den ene, fritt fram för den andre.

Yttrandefriheten kan sättas ur spel på grund av misstanken att en predikant skulle ta sig före att otillbörligt gynna det parti han/hon offentligt givit sitt stöd genom att ställa upp som utfyllnad på några listor. Det är visserligen ingen rättighet att predika i radiogudstjänsten vilket de flesta präster och pastorer blivit varse. Eftersom det skäl man redovisade, det politiska engagemanget på listor i valet, tilläts hindra mig från att predika, så blev jag ju stoppad från att yttra mig. Inte ens personvalets möjlighet att upphöja kandidater för någon som inte aktivt deltagit i valkampanjen kan riktigt förklara denna rigida uttolkning av radions regler.

Det ska till sist också sägas att jag fann mig i beskedet. Jag protesterade inte, gjorde inte sak av det. Uttryckte bara försiktig förvåning. Den består fortfarande.

Reglerna är föråldrade och godtyckligt tillämpade. Radion sväljer partiledande kameler och sållar bort listornas utfyllnadsmyggor.


Här finns min förra artikel om saken - Även jag är Soran Ismail