13 maj 2014

Mask i det godas tjänst

Huller om buller händer sådant som påverkar livet. Ibland omärkligt, vid andra tillfällen mycket påtagligt. Hur man sover sägs ska påverka hur man är. Åtminstone blir en som inte sover så bra till sist trött. Själv har jag trott mig sova gott om nätterna. Nu vet jag bättre. Begåvad som jag blivit med sömnapné. Onödiga snarkningar och andningsuppehåll.

På nätet läser jag om vad som händer vid sömnapné...

Andningsuppehållen (apnéerna) beror på att luftvägarna tillfälligt blockerats. Precis som kroppen i övrigt, slappnar musklerna i de övre luftvägarna (näsa, mun, svalg och struphuvud) av när man sover. Om de slappnar av för mycket faller musklerna faller ihop och blockerar andningsvägarna. Andningsuppehållen kan vara från 10 sekunder upp till 1 minut. I vissa fall återkommer uppehållen flera hundra gånger varje natt. Under andningsuppehållet sjunker syrehalten i blodet. Hjärnan reagerar då med en väckningsreaktion som gör att man börjar andas igen. Reaktionen sker helt automatiskt. Den som drabbats minns oftast ingenting av uppvaknandena när han eller hon vaknar på morgonen.

På detta ska det rådas bot. Just idag. En apparat för inblåsning av luft ska bäras över ansiktet om natten. Som ung drömde jag om att vara en kapten Marvel, en Läderlappen eller en sidekick som Robin. Tänk att få bära mask i det godas tjänst. Nu får jag det. Äntligen!?