20 oktober 2014

Glöm rubrikerna


Nästkommande söndag har en rubrik i kyrkans Evangeliebok. Genast faller texterna in under rubriken som vore den mer en gudomlig sanning snarare än ett förslag. Visserligen vilar många helgdagar på god traditionsgrund. Men det kan inte betyda att allt ska pressas in under överskriften!

Nittonde söndagen efter Trefaldighet har fått rubriken Trons kraft. I många kyrkorum kommer man att betona trons kraft och kalla det för dagens tema, dagens ämne, dagens rubrik. Tron rymmer kraft men inte som vore den en alldeles egen fristående muskel utan förbindelse med kroppen, utan näringssupport eller fästen.

Söndagens texter handlar om mer än trons kraft. Mest berättar de om vad Gud förmår. I evangelietexten från Markus 2:1-12 förkunnar Jesus ordet. Fyra män bär dit en lam men kommer inte fram genom folkmassan. Då bryter de upp taket och firar ner den sjuke. Mitt barn, säger Jesus som sett bärarnas tro, dina synder är dig förlåtna! Efter att ha läst en sådan text borde det inte heller vara alldeles lätt att ägna sig åt att försöka trolla bort synden som en realitet. Jesus binder dock inte samman synd och förlamning genom orsak-verkan. Att synden kan få olika destruktiva följder är väl ovedersägligt. Men att går därifrån till att generellt se sjukdom eller andra drabbande livshändelser som en följd av synd finns det absolut ingen täckning för. Jesus botar mannen och han får ta sin bädd och gå en ny framtid till mötes...

Texten lyfter också fram människor som handlar medmänskligt och solidariskt. Som bär andra, månar om dem, skyddar dem. Människor som visar kärlek till varandra och Gud som tar sig an sitt folk.

Om gudstjänstdeltagare och präster präglas alltför mycket av rubrikerna i Evangelieboken så styr det tankarna in i en begränsad förståelse. Det klavbinder tolkningen och begränsar ordets tilltal. Så tona ner rubrikerna! Glöm dem, åtminstone inför predikan. Kyrkoåret är något annat än att bara binda texterna till enkla och alltför begränsande formuleringar. Guds ord behöver inga enkla mekaniska styrmedel för att nå fram till hörare och görare!