18 december 2014

Lucka 18: Brist på proportioner

 
 
Känslan för proportioner är ur led. Inte bara när det gäller uppbragtheten över den parlamentariska krisen i Sverige utan även i vad angår politisk överskattning av egnas förtjänster och andras brister. Denna skevhet i perception ruckar tilltron till de folkvaldas förmågor att vid behov vara pragmatiska.
 
Känslan för proportioner är ibland ur led även i julkortens värld. En storasyster i skär och pälsbrämad utstyrsel visar sig vara utrustad med något solkiga änglavingar! Hon står framför en något suddig gran med ett ljus i ena handen. Som för att understryka sin roll som upplysningens företrädare. Hon höjer dessutom klockan i den andra handen som ringde hon in till förhandlingar. Bilden av en änglasyster som svävar utan riktigt fotfäste kan även den leda tankarna till en del politisk verksamhet. Hon tornar upp sig ovan en oproportionerligt liten bror som utan framgång försöker rida sin väg.
 
Detta tyskproducerade och röriga julkort sändes 7 december 1909 från Newport i USA till Källby från en Augusta som önskar "lycka till många julpresenter". Av presenterna på golv, bord och den prunkande granen att döma är detta ett rikt hem med överflöd. Ett hem som nog har resurser och möjligheter att dela med sig. Vilket många i välfärden kan; se till att "en utjämning ska ske" genom att ge till dem som "saknar vad vi äger i överflöd"!