24 december 2014

Lucka 24: Luther firar jul med egentillverkad psalm


Familjen Luther firar jul med gran, sång och lutspel. Kanske sjöng man med Luthers egna ord ur en julspelspsalm (SvK Psalmbok nummer 125 en psalm som, om sanningen ska fram, flera andra textförfattare genom seklerna har bidragit till). Här ett urval verser

till jordens folk från Herren Gud.
Jag ropar ut med frid och fröjd
ett glädjebud från himlens höjd.

Ett barn är fött på denna dag.
Så var Guds råd och välbehag.
Det föddes av en jungfru skär.
Guds egen son det barnet är.

Vår Herre Kristus är Guds Son.
All ondska frälser han oss från.
Den som vid honom håller fast
befriar han från synd och last.

I krubban vilar du ändå
på fattigdomens halm och strå.
Du kommer ej med prål och prakt
fast du har mer än kunglig makt.

Du visar med din fattigdom
att världens glans och ståt är tom
Med världslig rikedom och flärd
nås aldrig salighetens värld.

Ack, Herre Jesus, hör min röst:
gör dig ett tempel i mitt bröst.
Uti mitt hjärta bliv och bo,
så har jag tröst och evig ro.

Låt alltid klinga i min själ
en sång till dig som vill mig väl,
och fyll mitt hjärta med en psalm
till vaggsång vid din krubbas halm!

Pris vare Gud som med sitt ord
har sänt sin son till denna jord.
Av änglakörer fylls hans hov
och rymden skallar av hans lov.

God och glad, meningsfylld och innehållsrik Jul tillönskas alla läsare av Stillsam!

Julkortet är markerat "Brefkort" och därmed tryckt före stavningsreformen 1906 i Sverige. Kortet har dock använts i USA. Det är frankerat med ett 2 cents frimärke och sänt till 206 East 26th Street i New York.