28 december 2014

Barnombudsmannen borde säga ifrån!

Barnombudsmannen är en betydelsefull institution för att se till barns rättigheter i Sverige. I tider när Svenska kyrkan har anammat modellen med att göra barnkonsekvensanalyser kunde det finnas skäl för anställda och förtroendevalda (åtminstone) att besöka Barnombudsmannens hemsidor för att bilda sig en uppfattning om det arbete som där bedrivs för barns bästa.

Barnombudsmannen borde gripa in även när barn utnyttjas otillbörligt i media såsom sker i Sverige för UNHCR:s reklam. Oavsett om TV-stationer sänder från Sverige eller andra länder borde påpekanden kunna göras som gör det mindre attraktivt att hålla på.

Märkligt nog är det nästan omöjligt att hitta sidor på nätet som handlar om barns medverkan i reklam och hur de framställs. Däremot finns det massor om reklam som riktar sig till barn. Men reklamen  där barn visas upp eller medverkar påverkar också barn (och vuxna) och inte alltid på något positivt eller uppbyggligt sätt!

I gårdagens blogg beskrev jag ett sådan utnyttjande som borde klandras och gav dessutom läsarna möjlighet att själva se ett sådant graverande reklaminslag. Gå gärna tillbaka till den bloggposten för att se filmen. Gör därefter vuxentestet som i detta fall genast kan avslöja om barn behandlas otillbörligt och utelämnande.

Fråga alltså: skulle vuxna visas upp på samma sätt som barn? Kan barnen i reklaminslaget ersättas av vuxna i samma situation? Helt konkret - skulle UNHCR visa en svårt traumatiserad vuxen kvinna som ska stå framför kameran med förtvivlan i blick och skakande händer? Skulle UNHCR visa upp en döende vuxen och låta någon vrida och vända på personens huvud för att visa hur långt gånget det är? Om ditt svar blir nej - säg ifrån! Protestera! Ett gott syfte ursäktar nämligen aldrig att barn utnyttjas. Ty barn är också människor.