11 mars 2015

Ersätt partimöten med bibelstudium och bön

Det finns en särart som gäller den kyrkliga demokratin, ett betydelsefullt och radikalt annorlunda inslag som sällan berörs. Det är inte en okänd faktor, inte ett x i en ekvation, men en grund och en förutsättning som gör kyrkor till något unikt.

Kyrkan finns till därför att den grundades och formades på gudomligt uppdrag. Den blev dessutom andedöpt på den första pingstdagen som en bekräftelse på sin sändning. När beslut fattas i en kyrka är det därför inte bara mänsklig vilja och lust som ska styra. Besluten behöver formas genom ett uppriktigt och seriöst sökande efter Guds vilja.

Det finns en utbredd förnufts- eller förståndshypotes som försöker rättfärdiga bristen på vilja att utröna hur Guds uppdrag och kallelse till sin kyrka ser ut just nu. Det är inte nog att säga att vi fått förnuft av Gud och genom att det kommer till användning, efter bästa förstånd, så finns Gud med. Vore det så enkelt skulle väl besluten inom kyrkan inte bli så trassligt skeva och krokiga som de ibland kan vara.

Förståndet behöver självfallet nyttjas till det yttersta i styrning och ledning till exempel av en församling, ett stift eller av den nationella nivån. Men därutöver behöver man både rannsaka skriften och nyttja sina eventuella teologiska färdigheter för att försöka finna vägen framåt. Inte nog med det. Guds vilja söker en kyrka också i mötet med Gud själv, i gudstjänst, genom bön och lovsång.

Den demokratiska folkkyrkan riskerar ständigt att gå vilse om den inte återvänder till sin kallelse och sändning och lämnar utrymme för en makt och den kraft som bär henne. Denna Guds vilja förfogar ingen enda kyrkopolitiker över, men var och en enskilt och sammantaget är i en kristen evangelisk luthersk kyrka förpliktigad att söka och följa, att forma kyrkan efter en annan och högre vilja.

Det betyder inte avskaffande av demokrati och införande av total teokrati. Istället höjer det varje persons ansvar att inte bara ta hänsyn till egen, eller det egna partiets, vilja utan att med stor tyngd och allvar söka tolka och förstå Guds vilja såsom den bland annat är oss given genom Guds ord och vår kyrkas tradition.

Så inför och vid nästa sammanträde kanske partimötena kunde ersättas av en stunds bibelstudium och bön?!

1 kommentar:

 1. Är detta dagens definition på att "svära i kyrkan"?!
  Tillät mig söka på Svenska kyrkans hemsida efter "bön inför sammanträdet" och fick följande svar: http://www.svenskakyrkan.se/Admin/Sve/HTML/Funktionssidor/S%C3%B6kresultat.aspx?searchInputQuery=b%C3%B6n%20%20inf%C3%B6r%20sammantr%C3%A4det&searchInputParish=Troochandlighet&searchInputCounty=&MaxRequests=8&WebId=585933. Dvs - utredningar...
  När jag googlade fick jag följande svar: https://www.google.se/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=b%C3%B6n%20inf%C3%B6r%20sammantr%C3%A4det
  Kyrkorådet på Gran Canaria (m.fl.!) dokumenterar att de inleder sammanträdet med bön! Fö ett intressant protokoll. Ekonomifrågor och budgetplanerare kommer sist (den som bistått kyrkoherden med förslaget kommer efter att huvudfrågorna avhandlats). Bön javisst (t.ex. nr 127), varför inte t.ex. någon av gångna söndagens läsningar, men kanske också ett tänk hur verksamhetsmål - kapitalförvaltning och säkring - och budget hänger ihop?
  Huruvida kyrkorådssammanträdena föregåtts av partimöten framgår inte men det lär väl bli ett nytt grepp i våra välsignade storstadskyrkoråd. Inled partimötena inför de nya kyrkoråden med bön!

  SvaraRadera