03 september 2015

Jag har många frågor, Herre

Kan det finnas en kyrka där de flesta medlemmarna låter bli att delta i kyrkans liv och verksamhet? En kyrka där majoriteten inte tror på Gud eller omfattar tron på att Jesus Kristus levt på jorden som sann människa och sann Gud och inte heller bejakar att han lidit, dött och uppstått för människornas frälsnings skull?

Kan det finnas en kyrka som nöjer sig med att känna och uppleva och knappast längre vill tänka och formulera sig teologiskt. Kan det finnas en kyrka som i inkluderande nit hellre vill sudda ut sina egna gränser än att övertyga om vikten att ta ställning och omvända sig. Kan det finnas en kyrka som menar att synder är något förlegat och att det räcker med människors allmänt goda vilja?

Kan det finnas en kyrka som nöjer sig med att ha en bekännelse men egentligen inte anstränger sig för att ens kyrkans medlemmar skall stämma in i den? Kan en kyrka erbjuda sakramenten så vidlyftigt att man struntar i om de som deltar inser vad dopet och nattvarden innebär? Kan en kyrka styras av religiöst neutrala grupperingar som, om man får tro deras valprogram, ser kyrkan som en allmän välgörenhetsinrättning snarare än något som handlar om människor eviga väl och salighet?

Kan det finnas en kyrka som vill göra om sin gudstjänst så att den kommer längre bort från de stora världsvida kyrkornas liturgier? Kan en kyrka konsekvent dra en hårdare gräns mot influenser från de stora kristna traditionerna än mot hemsnickerier och ständiga förskjutningar åt mera reformert håll? Kan en kyrka passivt notera att bönens röster tystnar och kristenlivet på de flesta områden urholkas och urvattnas?

Kan det finnas en kyrka som överger församlingsgemenskapen som centrum för att vinna organisatoriska fördelar? Som tror att man sparar om man flyttar makt från det lokala till mera övergripande nivåer? Kan en kyrka föredra att anställa personal som har starka förbehåll inför kyrkans tro och lära? Kan en kyrka ledas av förtroendevalda och anställda som anser att kyrkans gudstjänster är så tråkiga och intetsägande att de sällan eller aldrig vill delta? Kan en kyrka ha präster som tonar ner kristendomens betydelse till förmån för andra religioners anspråk? Och kan en kyrka som inte kan eller vill missionera med bevarat förtroende övertygande sjunga Se jag vill bära Ditt budskap, Herre?

Jag har många frågor, Herre. Och nu undrar jag om dessa frågor ens till en ringa del kan stämma in på något av de trossamfund som verkar i Sverige?

5 kommentarer:

 1. Mitt spontana lekmannasvar är ju ett ganska rungande NEJ då.

  SvaraRadera
 2. Alldeles förfärligt klarsynt!
  Lillemor Walldin

  SvaraRadera
 3. På 60-talet svarade domprosten Nils Johansson en kandidat som var tveksam inför prästvigningen: Kom ihåg kandidaten, sätt inte likhetstecken mellan Svenska kyrkan och Kristi kyrka, utan se att Kristi kyrka finns i Svenska kyrkan.

  Detta hjälpte också mig i mitt prästvigningsbeslut. Och så har jag sett det under hela min prästtid.
  Det finns trots allt öar i vårt land, där "Ordet rent och klart förkunnas och Sakramenten efter Kristi instiftelse förvaltas".
  Stig Walldin

  SvaraRadera
 4. Jag har ändå hopp om svenska kyrkan. Söndagens gudstjänst i Kiruna kyrka visar hur viktig SvK är i Guds trädgård av olika samfund. Dit vågar de unga gå som miste sina tvillingar vid födseln, de som miste sin dotter i en jaktolycka, den eritreansk-ortodoxa kvinnan, östlaestadianerna och vi andra som älskat Jesus jämt. När vi sjunger "Halleluja o, Guds lamm som har segrat på Golgata!" då är det precis som det ska vara på gudstjänst. Gud har hur som helst bara en kyrka och i de olika samfunden finns både ogräs och liljor i Sarons dal. Det finns hopp!

  SvaraRadera
 5. Ett varmt tack för den insiktsfulla texten! Är till veckan på väg till kyrkomötet. Bed!

  SvaraRadera