17 maj 2015

Gudstjänst - med eller utan?

Predikoturer är en underskattad konstart. En katalog över gudstjänster och evenemang. Men den som ger sig tid skall finna att där finns rik och omväxlande läsning. Som borde uppskattas och uppvärderas. Dels är predikoturerna inte billiga att publicera och dels är de fyllda av kostliga formuleringar.

I de senaste Stockholmsturerna kunde man i Täby finna en gudstjänst utan nattvard. Av någon anledning började jag gnola på den gamla slagdängan: Kaffe utan grädde… Någon rad senare fick jag mig en rejäl tankeställare. Som om predikotursförfattarna hört samma schlager. Men ändå inte riktigt fått till det. Nu skulle man åtminstone ha en gudstjänst med någonting. Nog skulle väl ordningen återställas? Söndag klockan 10 skulle man nämligen fira en Kaffegudstjänst!

Veckan innan kunde man på Lidingö fira Gudstjänst med nattvard. Men på Kristi himmelsfärd blev det variation. Då lät man berätta att en Gökotta med blåsorkester skulle hållas.

Mässor finns det tydligen i hur många varianter som helst: Stiftsmässa, Förbönsmässa, Mässa på engelska, Söndagsmässa, Lunchmässa, Kvällsmässa, Ungdomsmässa, Ekebyhovsmässa, Morgonmässa, Mässa på Kornet, Miljömässa, Stilla mässa, Andrum med mässa, Regnbågsmässa, Fisksätramässa, Stefansmässan, Torsdagsmässa, Sjölidenmässa, Pilgrimsmässa, Mässa för barn och unga, Ottemässa, Hoppets mässa och en Morsdagens tvåspråkiga musikmässa...

Det är ganska tydligt att om man firar en mässa en torsdagskväll att det är en torsdagsmässa. Värre och mera förvirrande vore det naturligtvis om man den kvällen firade en fredagsmässa eller en lunchmässa. Så en hel del benämningar vill understryka vid vilken tid och vilken dag mässan faktiskt äger rum. Men några har fått alldeles egen utformning och har nog inte i alla delar formats utifrån handbokens förslag. Utan mera med tanke på vilka man vill ska vara med. Pilgrimer eller så.

En gudstjänst på Kristi Himmelsfärdsdag var lite avvikande. På eftermiddagen höll man då en Friluftsgudstjänst med husdjur på ängen utanför kyrkan! Hundar och katter var väl givna besökare liksom undulater, spindlar, kaniner och ormar. Himlens portar står numera på glänt för fler än tvåbenta syndare. Får man föreslå ett ängsnamn? Djurgården kanske kunde passa?

I en annan församling hölls Gökotta med andakt och frukost. Människan lever tydligen inte av frukost allenast…


Vad predikoturerna egentligen berättar om tillståndet i Svenska kyrkan får var och en grunna på. Att det finns ett visst mått av publikfrieri är tveklöst. Kan devisen man valt för veckan 15-21 maj rent av vara en profetisk beskrivning? Där står: Fångad i fallet.