29 juni 2015

Bön under AlmedalsveckanMå landets politiker bli så ödmjuka 
att de kan se det egna partiets brister, 
erkänna de andra partiernas förtjänster
och ha förstånd nog att samarbeta 
för vårt gemensamma bästa!