23 september 2015

Ge Olaus och Laurentius Petri en egen TV-serie!

Mordisk dramatik med ursprung i Skandinavien kallas ibland Nordicnoir. En för tillfället populär gren inom den lukrativa branschen av detektivserier i television. Det finns både konstnärskap och filmisk kompetens nog i vårt hörn av världen för att göra genren världsberömd.

Men på området historiska dramer verkar utbud och efterfrågan vara klenare. The Tudors med kung Henrik VIII som både charmerande och avskyvärd huvudperson var ett kanadensiskt och irländskt försök att i en fyra årgångar lång televisionsserie gestalta en av Englands verkligt omvälvande perioder.

Snart stundar i hela Europa ett jubileum som ska uppmärksamma reformationen och dess långa historia. 1517 är det år då Luther spikade upp sina teser på Slottskyrkans port i Wittenberg där han gisslar påven, avlatshandeln och kyrkligt handlande som inte stämmer med Bibeln. De hammarslagen förebådade en politisk och religiös förvandling av gigantiska mått. Luther utmanade rådande ordning och blev den främste företrädaren för ett nytt tänkande. Han och reformationen med dess många aktörer rubbade maktbalansen både andligt och världsligt.

I vårt eget land blev två studenter, bröderna Petri från Örebro, utbildade i Wittenberg. Olaus Petris och Laurentius Petris historia är också reformationens historia i Sverige. Att den i stort blivit liggande och inte fått rejäl dramatisk uttolkning sedan Strindbergs Mäster Olof är egendomligt. Här finns ju ett sekel av ofattbara händelser som bara väntar på att lyftas fram ur den allmänna historiska glömskan.

Låt mig bara nämna några tänkbara inslag i en dramatisering. Födelsen i Örebro, studierna i Wittenberg, OP:s flytt till Strängnäs där han blir biskopens sekreterare, resan till Kristan II:s kröning i Stockholm, Stockholms blodbad (som OP givit en ögonvittnesskildring av i sin Svenska krönika). Vi har Gustav Vasas kamp och seger, samarbetet med Laurentius Andrae, diakonvigningen och katedralskoleverksamheten i Strängnäs, uppgörelsen med karmeliterna i Örebro efter faderns död, biskop Brasks övervakning och hans stridsskrift och så kungens kröning, 

OP blir rådets sekreterare i Stockholm och diakon i Storkyrkan, han har kungens stöd och beskydd, OP:s enorma bokproduktion, bl a En nyttig undervisning, Nya testamentet översätts till svenska och ges ut, OP blir kungens kansler: Helt omvälvande är att mässan firas på svenska och ges ut på svenska, Laurentius Petri blir till mångas förvåning landets förste evangeliska ärkebiskop, Västerås recess där kyrkan vingklipps och dess inkomster dras in till kronan, biskoparnas slott och herresäten konfiskeras.

Så småningom sätts biskoparna under förmyndare och de blir att slags assistenter till andra av kungen utvalda. De får rätt att visitera församlingarna. Så fortsätter det med mängder av intrikata turer.Olaus Petri och Laurentius Andrae döms till döden i Örebro för högförräderi. Ärkebiskopen Laurentius Petri deltar i processen att döma brodern OP till döden! De dömda lyckas köpa sig fria från domen. Och så där håller det på. Striden mellan katoliker som vill att påven i Rom ska bestämma och råda över kyrkan även i Sverige och reformivrarna som vill ha en självständig nationalkyrka som bestämmer i eget hus under överhetens beskydd och kungen som vill göra sig själv till kyrkans överhuvud med mer makt än alla biskopar tillsammans. Striden och kampen böljar fram och tillbaka


Nog vore det värt en TV-serie! Om inte annat så för att få en bättre inblick i en reformation som i Sverige tog mer än hundra år på sig och som mer än kanske någon annan stans i världen bevarade de gamla bruken och sederna i kyrka och gudstjänstliv.