16 oktober 2015

Tjugo frågor till vilken reporter som helst

Kyrkor, folkrörelser och politiska partier är obegripligt medieberoende. Man förlitar sig i allt mindre utsträckning på verkliga och personliga möten för att föra fram sina tankar och idéer. Fokus har flyttat från tanken att varje parti- eller kyrkomedlem är en ambassadör för sitt sammanhang och sin övertygelse. Istället sätter man sin tillit till pressmeddelanden och designade nyheter släppta vid rätt tidpunkt för att få så stort genomslag som möjligt i medierna.

Visst finns det förkunnelse och undervisning i en kyrka. I folkrörelser och politiska partier finns det möten med anföranden och diskussion samt inte så sällan en hyfsad studieverksamhet. Men mötet med omvärlden i arbetet att finna och vinna nya anhängare tycks allt mer handla om att sätta informatörer i arbete för att designa och paketera vad det nu är man faktiskt vill nå ut med.

Man kunde tro att med den ideologiska kallbrand som terrorismen sprider ute i världen där humanism och medmänsklighet fullständigt satts ur spel skulle få medieutbildningarna att fokusera något mer på förståelse av de stora religionerna och olika grenar och trossamfund. Dessvärre är bristen på insikt så spridd att medierna knappast förmår analysera fenomenen eller bidra till perspektiv och att sätta in händelser och fenomen i större sammanhang.

Inte ens den något enklare kyrkliga världen i vårt eget land har journalister och reportrar koll på. En enkel lek med 20 kyrkliga frågor skulle avslöja bristerna (eller kunskaperna mot förmodan) hos vilken reporter som helst.

Beskriv en ambo.

Till vad används en paten (pateen)?

Vad är ett kontrakt?

Vad är ett pastorat?

Vad innebär den nyligen genomförda pastoratsreformen?

Nämn några av Svenska kyrkans bekännelseskrifter.

Nämn några valbarhetskriterium för förtroendevalda i Svenska kyrkan?

Vilka uppgifter har ett domkapitel?

Vilka är de största grupperingarna i kyrkomötet?

Varför har Svenska kyrkan fler biskopar än stift?

Vad skiljer Påskveckan från Stilla veckan?

Vilken lokal beslutsinstans avgör hur stor kyrkoavgiften ska vara?

Vad kallas de två trosbekännelser man använder i Svenska kyrkans högmässa?

Den romersk katolska kyrkan har 7 sakrament - hur många och vilka har Svenska kyrkan?

Säg något Olaus Petris yngre bror Laurentius Petri är känd för.

Vad heter Svenska kyrkans biskop i det stift där Du bor?

Kan man tillhöra ett annat trossamfund och samtidigt vara med i Svenska kyrkan?

Fadern, Sonen och den Helige Ande utgör en enhet som kallas vad då?

Vad är Svenska kyrkans läronämnd?

Vad är tidegärden?

De flesta av dess frågor är enkla att besvara om man har viss kyrkvana och intresse för Svenska kyrkan. Om journalistutbildningarna t ex testade detta enkla frågebatteri på sina studenter kanske övertygelsen om att här finns mycket att undersöka och ta in skulle växa. Vi är säkert många som gärna skulle bidra till att vidga deras synfält till att omfatta även Svenska kyrkan...