18 oktober 2015

Panta rei

Herakleitos är obekant för många. För man honom på tal börjar man söka i minnet efter snarlika namn och det enda som dyker tycks vara Herkules. Även om Herakleitos är avförd från de flestas komihåg-lista, så är hans idéer fortfarande i svang.

Dunkel och gåtfull har han enrollerats i alla möjliga sentida idéströmningar som inspiratör och dialektisk föregångare. I händelsernas ström såg han mer än andra. Bakom och bortom strid, motsättning och konflikt såg han enhet. Berömd har han också blivit för tanken att man inte kan stiga ned i samma flod två gånger eftersom allt förändras, allt flyter. Panta rei. Frågan om vad som ingår i ord och begrepp, vad som grundlägger och avgör identitetsfrågorna, träder då fram. Är inte definitionen av flod just detta att vattnet som fyller flodfåran flyter? Nog kan man stiga ner i samma flod, men knappast i exakt samma vatten...

Tanken på alltings förändring har blivit till en övertygelse om att allting kan göras och kan bli bättre. Kvalitetssäkringssystem återspeglar sådana tankegångar och handlar om att ständigt utveckla och förbättra genom att lära sig undvika redan gjorda misstag. Då utvecklar man lätt arbetsformer som visserligen slipar av det man gör men som också befäster den väg man redan valt. Kanhända är detta en strömning som blir auktoritär och ser en inriktning som den sanna. De som inte omfattar förutsättningarna att det vi gör nu ska förädlas och förbättras blir då till hinder och bromsklossar. Att det kan finnas alternativa sätt att forma systemen faller liksom bort. Majoritetens  övertygelse och målsättningar styr arbetsinriktningen och driver förändringarna

Här kanske man kan finna drivkraften till utstötning av dem som inte velat gå med på de kursändringar som kyrkan gjort när den för att tillfredsställa kunderna och efterfrågan mera anpassat sitt arbete och försökt strömlinjeforma det. Men om själva saken, uppdraget, inte går ut på att tillfredsställa efterfrågan och kunders upplevda behov? Om det istället är så att uppgiften är att erbjuda ett annat perspektiv, ett synsätt, en tro. Att räcka fram den övertygelse som är kyrkan given?!
Även om det verkar som att allt flyter finns det någon som håller världen och mitt liv i sin hand.