02 juli 2017

Frågor inför de kyrkliga valen i september

Efter sommaren blir det kyrkoval. Här några enkla frågor med anledning av det:

Hur kan ett livåskådningsmässigt/religiöst neutralt parti göra anspråk på att ha makt och vara med och leda en kristen kyrka, ett fritt trossamfund?

Hur kan ett politiskt parti i ena stunden besluta om nattvardsböner och syndabekännelser, beslut som rör kyrkans tro och lära, och sedan hävda religiös neutralitet?

Hur kan ett parti som ställer upp i kyrkans val låta bli att berätta hur de tänker sig att ”människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro” och ”Guds rike utbredas” som kyrkoordningen beskriver som kyrkans syften?

Hur kan ett parti ställa upp i kyrkans val och sedan inte kännas vid att man inte företräder kyrkan hela tiden och överallt och inte bara ibland när det passar?

Hur kan ett politiskt parti två sina händer och lämpa ansvaret för besluten i kyrkan på de enskilda ledamöterna?

Hur klarar ett sådant parti sig undan anklagelser för att tala med kluven tunga och för att inte stå för sina beslut?