31 december 2019

Norrlanda kyrka

Norrlanda kyrka ligger på östra Gotland mellan Gothem och Anga. Gustaf Larsson ,diktaren, föddes i Norrlanda.

Wikipedia om Norrlanda kyrka.

Guteinfo om Norrlanda kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

30 december 2019

Mästerby kyrka


Mästerby kyrka.

Wikipedia om Mästerby kyrka.

Guteinfo om Mästerby kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

29 december 2019

Martebo kyrka


Martebo kyrka ligger norr om Visby.

Wikipedia om Martebo kyrka.

Guteinfo om Martebo kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.
27 december 2019

Lärbro kyrka.


Lärbro kyrka ligger längs vägen mellan Visby och Fårösund. Tornet är åttakantigt.

Wikipedia om Lärbro kyrka.

Guteinfo om Lärbro kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

Lye kyrka

Lye kyrka ligger längs vägen mellan Ljugarn och Hemse. Notera korets storlek och det låga långhuset!

Wikipedia om Lye kyrka.

Guteinfo om Lye kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

26 december 2019

Lummelunda kyrka

Lummelunda kyrka ligger strax norr om Visby längs vägen till Kappelshamn.

Wikipedia om Lummelunda kyrka.

Guteinfo om Lummelunda kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

25 december 2019

Lokrume kyrka

Lokrume kyrka ligger en bit in ifrån vägen mellan Bro och Tingstäde.

Wikipedia om Lokrume kyrka.

Gueinfo om Lokrume kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

24 december 2019

Lojsta kyrka

Lojsta kyrka ligger i det gotländska inlandet söderut.

Wikipedia om Lojsta kyrka.

Guteinfo om Lojsta kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

23 december 2019

Linde kyrka

Linde kyrka byggdes på 11- och 1200-talet som en romansk kyrka (känns ofta igen på sina rundade bågar).

Wikipedia om Linde kyrka.

Guteinfo om Linde kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

22 december 2019

Levide kyrka


Levide kyrka fotograferad och mestadels skymd å detta vykort. Kyrkan byggdes under 1200-talets första hälft.

Wikipedia om Levide kyrka.

Guteinfo om Levide kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

21 december 2019

Lau kyrka

Lau kyrka ligger på sydöstra Gotland. En kyrka med berömd akustik, många sekunders. Notera än en gång de udda proportionerna mellan långhus och kor.

Wikipedia om Lau kyrka.

Guteinfo om Lau kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

20 december 2019

Källunge kyrka.

Källunge kyrka hörde länge samman med Gothem, Vallstena och Norrlanda i ett eget pastorat. Byggnadens silhuett tillhör de märkligare på Gotland och avslöjar medeltida icke fullföljda byggnadsplaner. I denna speciella kyrka har jag firat många mässor!

Wikipedia om Källunge kyrka.

Guteinfo om Källunge kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

19 december 2019

Kräklingbo kyrka

Kräklingbo kyrka är belägen vid vägen mot Östergarn.

Wikipedia om Kräklingbo kyrka.

Guteinfo om Kräklingbo kyrka

RAÄ:s Bebyggelseregister.

18 december 2019

Klinte kyrka


Klinte kyrka är belägen i utkanten av Klintehamn.

Wikipedia om Klinte kyrka.

Guteinfo om Klinte kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

17 december 2019

Hörsne kyrka

Hörsne kyrka ligger, nära Dalhem, i kanten av gamla Lina myr där vägen svänger 90 grader. Lägg märke till att långhuset är nästan lika högt som tornet!

Wikipedia om Hörsne kyrka.

Guteinfo om Hörsne kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

16 december 2019

Hogrän kyrka

Hogrän kyrka ligger mellan Vall och Mästerby.

Wikipedia om Hogrän kyrka.

Guteinfo om Hogrän kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

15 december 2019

Hemse kyrka

Hemse kyrka ligger i den stora orten på södra Gotland. Där finns mycket fina muralmålningar. Mitt emot kyrkan finns folkhögskolan. Där finns det berömda Häggska huset ritat av Axel Herman Hägg.

Wikipedia om Hemse kyrka.

Guteinfo om Hemse kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.


13 december 2019

Hejdeby kyrka

Hejdeby kyrka ligger längs med vägen mellan Visby och Slite. Idag ser tornet helt annorlunda ut.

Wikipedia om Hejdeby kyrka.

Guteinfo om Hejdeby kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

12 december 2019

Hangvar kyrka

Hangvar kyrka ligger inte långt från Kappelshamn. Där har jag firat mässa.

Wikipedia om Hangvar kyrka.

Guteinfo om Hangvar kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

11 december 2019

Havdhem kyrka

Havdhem kyrka ligger söder om Hemse på Gotland.

Wikipedia om Havdhems kyrka.

Guteinfo om Havdhem kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

10 december 2019

Hamra kyrka

Hamra kyrka ligger på södra Gotland. Kyrkan lär ursprungligen ha byggts som en korsarmskyrka, med centralt torn, redan på 1100-talet.

Wikipedia om Hamra kyrka.

Guteinfo om Hamra kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

09 december 2019

Halla kyrka

Halla kyrka i närheten av Vänge inne på Gotland. Notera koret!

Wikipedia om Halla kyrka.

Guteinfo om Halla kyrka.

RAÄ:s Bebyggeleregister

08 december 2019

Hall kyrka

Hall kyrka ligger på nordvästra Gotland, inte långt från Kappelshamn. Där har jag lett gudstjänster.

Wikipedia om Halls kyrka.

Guteinfo om Halls kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

06 december 2019

Hablingbo kyrka

Hablingbo kyrka ligger på södra Gotland. Sockennamnet Hablingbo användes som övning i stavandets konst. Min mor fick lära sig följande ramsa som rabblades i en väldig fart: H-A-B, säga Hab, L-I-N-G, säga ling, B-O, säga bo, säga Hab, säga ling, säga bo, säga Hablingbo.

Wikipedia om Hablingbo kyrka.

Guteinfo om Hablingbo kyrka.

Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister.

05 december 2019

Guldrupe kyrka

Guldrupe kyrka ligger på det gotländska inlandet. Notera det något högre koret.

Wikipedia om Guldrupe kyrka.

Guteinfo om Guldrupe kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

04 december 2019

Grötlingbo kyrka

Grötlingbo kyrka på södra Gotland.

Wikipedia om Grötlingbo kyrka.

Guteinfo om Grötlingbo kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

03 december 2019

Gothem kyrka


Gothem kyrka på östra Gotland. Under många år sommartidens uppskattade hemmakyrka där jag fått fira många mässor och andra gudstjänster.

Wikipedia om Gothems kyrka.

Guteinfo om Gothems kyrka.

Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister.

28 november 2019

Gerum kyrka

Gerum kyrka ligger nära Levide, mellan Klintehamn och Hemse. Notera det udda tornet.

Wikipedia om Gerums kyrka.

Guteinfo om Gerum kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

27 november 2019

Garde kyrka

Garde kyrka har ett mycket markerat och högt kor. Förmodligen an avspegling av hur man såg på liturgins centrum.

Wikipedia om Garde kyrka.

Guteinfo om Garde kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

26 november 2019

Ganthem kyrka

Alla dessa gotländska kyrkor delar jag med mig av. Köpte för några år sedan ett vykortsalbum med dessa kyrkor i och tyckte att fler borde få se dem. Idag har turen kommit till kyrkan i Ganthem.

Wikipedia om Ganthems kyrka.

Guteinfo om Ganthems kyrka.

Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister.

25 november 2019

Gammelgarn kyrka

Gammelgarn kyrka på östra Gotland.

Wikipedia om Gammelgarn kyrka.

Guteinfo om Gammelgarn kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

24 november 2019

Fårö kyrka

Fårö kyrka är vackert belägen. I den har jag förrättat vigsel. Många besökare kommer till platsen därför att Ingmar Bergman ligger begravd på kyrkogården.

Wikipedia om Fårö kyrka.

Guteinfo om Fårö kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

22 november 2019

Fröjel kyrka

Fröjel kyrka är belägen söder om Klintehamn.

Wikipedia om Fröjels kyrka.

Guteinfo om Fröjel kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

21 november 2019

Follingbo kyrka

Follingbo kyrka ligger nära vägen mellan Visby och Roma. Ännu en kyrka där koret överskuggar långhuset.

Wikipedia om Follingbo kyrka.

Guteinfo om Follingbo kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

20 november 2019

Fole kyrka

Fole kyrka med relativt nyplanterade träd. Skymmer både långhus och kor.

Wikipedia om Fole kyrka. Där meddelas att Fole kyrka är en av de högst belägna kyrkorna på Gotland. 59 meter över havet!

Guteinfo om Fole kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

19 november 2019

Fleringe kyrka

Fleringe kyrka ligger på nordvästra Gotland. Inte så långt från Bläse. På detta vykort har ett par personer fastnat.

Wikipedia om Fleringe kyrka.

Guteinfo om Fleringe kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

18 november 2019

Fide kyrka

Fide kyrka ligger nära Burgsvik på södra Gotland.

Wikipedia om Fide kyrka.

Guteinfo om Fide kyrka.

17 november 2019

Fardhem kyrka

Fardhem kyrka på sydöstra Gotland.

Wikipedia om Fardhem kyrka.

Guteinfo om Fardhem kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

15 november 2019

Etelhem kyrka

Etelhem kyrka saknar här ett genitiv s. Detta trots att det finns en plats och en socken som benämns Etelhem. Undrar hur det kommer sig att detta s ofta finns när man talar och skriver om en kyrkobyggnad. Lika ofta tycks det saknas.

Etelhems kyrka besökte jag ofta i min ungdom, när Metodisterna hade sina vinterläger på platsen.

Wikipedia om Etelhems (!) kyrka.

Guteinfo om Etelhem (!) kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

14 november 2019

Eskelhems kyrka

Eskelhems kyrka är pampig. Men här syns mest ännu en kyrka skymd av träd och grenverk.

Wikipedia om Eskelhems kyrka.

Guteinfo om Eskelhems kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

13 november 2019

Endre kyrka

Endre kyrka ligger längs med vägen mellan Visby och Dalhem.


Wikipedia om Endre kyrka.

Guteinfo om Endre kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

12 november 2019

Eksta kyrka

Eksta kyrka på södra Gotland. Dessvärre är kyrkan dold av träd. Märkligt val av motiv!

Ekstakusten är en av de finaste sträckorna på ön. Utsikten mot Karlsöarna är betagande.

Wikipedia om Eksta kyrka.

Guteinfo om Eksta kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

11 november 2019

Ekeby kyrka

Ekeby kyrka är högrest och välproportionerlig.

Wikipedia om Ekeby kyrka.

Guteinfo om Ekeby kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister om Ekeby kyrka.

10 november 2019

Eke kyrka

Eke kyrka på södra Gotland.

Wikipedia om Eke kyrka

Guteinfo om Eke kyrka.

RAÄ;s Bebyggelseregister.

08 november 2019

Dalhems kyrka

Den som är intresserad av Axel Herman Hägg bör besöka Dalhems kyrka. Där finns bl a gott om muralmålningar av hans hand. Dalhems kyrka är en imponerande och mäktig kyrkobyggnad.

Wikipedia om Dalhems kyrka.

Guteinfo om Dalhems kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

07 november 2019

Bäls kyrka

Bäls kyrka ligger nära vägen mellan Visby och Slite. Där har jag firat mässa.

Wikipedia om Bäls kyrka.

Guteinfo om Bäls kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

06 november 2019

Buttle kyrka

Buttle kyrka ligger på det gotländska inlandet. När jag växte upp nämndes Buttle ofta i väderleksrapporten som den kallaste platsen på Gotland.

Wikipedia om Buttle kyrka.

Guteinfo om Buttle kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.