28 november 2019

Gerum kyrka

Gerum kyrka ligger nära Levide, mellan Klintehamn och Hemse. Notera det udda tornet.

Wikipedia om Gerums kyrka.

Guteinfo om Gerum kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

27 november 2019

Garde kyrka

Garde kyrka har ett mycket markerat och högt kor. Förmodligen an avspegling av hur man såg på liturgins centrum.

Wikipedia om Garde kyrka.

Guteinfo om Garde kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

26 november 2019

Ganthem kyrka

Alla dessa gotländska kyrkor delar jag med mig av. Köpte för några år sedan ett vykortsalbum med dessa kyrkor i och tyckte att fler borde få se dem. Idag har turen kommit till kyrkan i Ganthem.

Wikipedia om Ganthems kyrka.

Guteinfo om Ganthems kyrka.

Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister.

25 november 2019

Gammelgarn kyrka

Gammelgarn kyrka på östra Gotland.

Wikipedia om Gammelgarn kyrka.

Guteinfo om Gammelgarn kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

24 november 2019

Fårö kyrka

Fårö kyrka är vackert belägen. I den har jag förrättat vigsel. Många besökare kommer till platsen därför att Ingmar Bergman ligger begravd på kyrkogården.

Wikipedia om Fårö kyrka.

Guteinfo om Fårö kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

22 november 2019

Fröjel kyrka

Fröjel kyrka är belägen söder om Klintehamn.

Wikipedia om Fröjels kyrka.

Guteinfo om Fröjel kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

21 november 2019

Follingbo kyrka

Follingbo kyrka ligger nära vägen mellan Visby och Roma. Ännu en kyrka där koret överskuggar långhuset.

Wikipedia om Follingbo kyrka.

Guteinfo om Follingbo kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

20 november 2019

Fole kyrka

Fole kyrka med relativt nyplanterade träd. Skymmer både långhus och kor.

Wikipedia om Fole kyrka. Där meddelas att Fole kyrka är en av de högst belägna kyrkorna på Gotland. 59 meter över havet!

Guteinfo om Fole kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

19 november 2019

Fleringe kyrka

Fleringe kyrka ligger på nordvästra Gotland. Inte så långt från Bläse. På detta vykort har ett par personer fastnat.

Wikipedia om Fleringe kyrka.

Guteinfo om Fleringe kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

18 november 2019

Fide kyrka

Fide kyrka ligger nära Burgsvik på södra Gotland.

Wikipedia om Fide kyrka.

Guteinfo om Fide kyrka.

17 november 2019

Fardhem kyrka

Fardhem kyrka på sydöstra Gotland.

Wikipedia om Fardhem kyrka.

Guteinfo om Fardhem kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

15 november 2019

Etelhem kyrka

Etelhem kyrka saknar här ett genitiv s. Detta trots att det finns en plats och en socken som benämns Etelhem. Undrar hur det kommer sig att detta s ofta finns när man talar och skriver om en kyrkobyggnad. Lika ofta tycks det saknas.

Etelhems kyrka besökte jag ofta i min ungdom, när Metodisterna hade sina vinterläger på platsen.

Wikipedia om Etelhems (!) kyrka.

Guteinfo om Etelhem (!) kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

14 november 2019

Eskelhems kyrka

Eskelhems kyrka är pampig. Men här syns mest ännu en kyrka skymd av träd och grenverk.

Wikipedia om Eskelhems kyrka.

Guteinfo om Eskelhems kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

13 november 2019

Endre kyrka

Endre kyrka ligger längs med vägen mellan Visby och Dalhem.


Wikipedia om Endre kyrka.

Guteinfo om Endre kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

12 november 2019

Eksta kyrka

Eksta kyrka på södra Gotland. Dessvärre är kyrkan dold av träd. Märkligt val av motiv!

Ekstakusten är en av de finaste sträckorna på ön. Utsikten mot Karlsöarna är betagande.

Wikipedia om Eksta kyrka.

Guteinfo om Eksta kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

11 november 2019

Ekeby kyrka

Ekeby kyrka är högrest och välproportionerlig.

Wikipedia om Ekeby kyrka.

Guteinfo om Ekeby kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister om Ekeby kyrka.

10 november 2019

Eke kyrka

Eke kyrka på södra Gotland.

Wikipedia om Eke kyrka

Guteinfo om Eke kyrka.

RAÄ;s Bebyggelseregister.

08 november 2019

Dalhems kyrka

Den som är intresserad av Axel Herman Hägg bör besöka Dalhems kyrka. Där finns bl a gott om muralmålningar av hans hand. Dalhems kyrka är en imponerande och mäktig kyrkobyggnad.

Wikipedia om Dalhems kyrka.

Guteinfo om Dalhems kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

07 november 2019

Bäls kyrka

Bäls kyrka ligger nära vägen mellan Visby och Slite. Där har jag firat mässa.

Wikipedia om Bäls kyrka.

Guteinfo om Bäls kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

06 november 2019

Buttle kyrka

Buttle kyrka ligger på det gotländska inlandet. När jag växte upp nämndes Buttle ofta i väderleksrapporten som den kallaste platsen på Gotland.

Wikipedia om Buttle kyrka.

Guteinfo om Buttle kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.


05 november 2019

Burs kyrka

Burs kyrka på sydöstra Gotland.

Wikipedia om Burs kyrka.

Guteinfo om Burs kyrka.

RAÄ:s bebyggelseregister.


04 november 2019

Bunge kyrka

Bunge kyrka på norra Gotland. Bunge är välkänt för sitt friluftsmuseum - Bumgemuseet. I kyrkan har jag celebrerat mässan.

Wikipedia om Bunge kyrka.

Guteinfo om Bunge kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

03 november 2019

Bro kyrka

Bro kyrka ligger längs vägen från Visby till Fårösund, någon mil utanför Visby.

Wikipedia om Bro kyrka.

RAÄ:s bebyggelseregister om Bro kyrka.

02 november 2019

Boge kyrka

Stillsam har börjat publicera ett antal vykort över Gotländska kyrkor som inhandlades på en auktion. Idag är det Boge kyrka som står på tur. Där har jag fått fira mässa några gånger.

Wikipedia om Boge kyrka.

Guteinfo om Boge kyrka.

Bebyggelseregistret (RAÄ) om Boge kyrka.

01 november 2019

Björke kyrka

Björke kyrka med sitt minimala torn.

Wikipedia om Björke kyrka.

Guteinfo om Björke kyrka.

Riksantikvarieämbetets byggnadsregister om Björke kyrka.