12 november 2019

Eksta kyrka

Eksta kyrka på södra Gotland. Dessvärre är kyrkan dold av träd. Märkligt val av motiv!

Ekstakusten är en av de finaste sträckorna på ön. Utsikten mot Karlsöarna är betagande.

Wikipedia om Eksta kyrka.

Guteinfo om Eksta kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.