27 november 2019

Garde kyrka

Garde kyrka har ett mycket markerat och högt kor. Förmodligen an avspegling av hur man såg på liturgins centrum.

Wikipedia om Garde kyrka.

Guteinfo om Garde kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.