28 november 2019

Gerum kyrka

Gerum kyrka ligger nära Levide, mellan Klintehamn och Hemse. Notera det udda tornet.

Wikipedia om Gerums kyrka.

Guteinfo om Gerum kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.