05 december 2019

Guldrupe kyrka

Guldrupe kyrka ligger på det gotländska inlandet. Notera det något högre koret.

Wikipedia om Guldrupe kyrka.

Guteinfo om Guldrupe kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.