06 december 2019

Hablingbo kyrka

Hablingbo kyrka ligger på södra Gotland. Sockennamnet Hablingbo användes som övning i stavandets konst. Min mor fick lära sig följande ramsa som rabblades i en väldig fart: H-A-B, säga Hab, L-I-N-G, säga ling, B-O, säga bo, säga Hab, säga ling, säga bo, säga Hablingbo.

Wikipedia om Hablingbo kyrka.

Guteinfo om Hablingbo kyrka.

Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister.