09 december 2019

Halla kyrka

Halla kyrka i närheten av Vänge inne på Gotland. Notera koret!

Wikipedia om Halla kyrka.

Guteinfo om Halla kyrka.

RAÄ:s Bebyggeleregister