17 december 2019

Hörsne kyrka

Hörsne kyrka ligger, nära Dalhem, i kanten av gamla Lina myr där vägen svänger 90 grader. Lägg märke till att långhuset är nästan lika högt som tornet!

Wikipedia om Hörsne kyrka.

Guteinfo om Hörsne kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.