18 december 2019

Klinte kyrka


Klinte kyrka är belägen i utkanten av Klintehamn.

Wikipedia om Klinte kyrka.

Guteinfo om Klinte kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.