25 december 2019

Lokrume kyrka

Lokrume kyrka ligger en bit in ifrån vägen mellan Bro och Tingstäde.

Wikipedia om Lokrume kyrka.

Gueinfo om Lokrume kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.