30 december 2019

Mästerby kyrka


Mästerby kyrka.

Wikipedia om Mästerby kyrka.

Guteinfo om Mästerby kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.