23 februari 2020

Fake news

Misstron mot de traditionella nyhetsförmedlarna löper som en farsot i USA. Den "upplyste" och självutnämnde experten på så gott som allt, presidenten och hans hov av jasägare och instämmare, har lanserat "fake news" som tillmäle. Anklagelserna riktas alltid mot kritiska medier och drabbar aldrig de egna lögnerna och påhitten. En ny sanning etableras vilken innebär att makten har rätt och kritiken per definition alltid fel.

Om tilltron till nyhetsförmedlingen i press, radio och TV ständigt attackeras och undergrävs återstår propaganda, rykten och misstro. Inför dessa angrepp vacklar inte bara traditionell nyhetsförmedling utan även vetenskap och seriösa studier. Sådant känns igen från alla diktaturer och autokratiska system. Det är illa, mycket illa. Smittorisken är dessutom enorm och populismens framgångar, till och med i Sverige, hänger samman med detta fenomen.

Var finns barnet med pekfingret? Den som avslöjade kejsarens nakenhet?

22 februari 2020

Förföljda kristna

Bed för era fiender. Älska dem som förföljer er... Avsky och avståndstagande ger den kristna tron en profil och relief. Om hatet uppslukar oss tystnar vittnesbördet. Det som ska ske i ord och handling. Det är svårt. Det är jobbigt och ett krav som ingalunda ska ställas på unga kristna ensamma. De behöver veta att de är omslutna och uppbackade av församlingen och dess företrädare.

Svenska kyrkans svala förhållande till förföljda kristna, särskilt av militanta islamister, utöver världen ger en fingervisning om hur vi relaterar till dem som förföljs eller sätts åt här hemma. Det rimmar illa att inta ha samma inställning till oavsett vem som förföljs och var de än befinner sig.

21 februari 2020

Troende ungdomar är utsatta

Unga människor utsätts för avståndstagande och hån för sin kristna tro. Det hävdar Sveriges Kristna Råd (SKR) i en ny rapport. Här ett citat ur dokumentet: Får ofta höra att jag inte har rätt att kalla mig kristen av ateister som inte vet vad kristen innebär. Tex du har inte rätt att kalla dig kristen för du har ju druckit alkohol och festat. Får också ofta höra att jag är dum i huvudet, korkad, efterbliven eller liknande som kan tro på en gud osv. Ofta handlar det även om fördomar så som att kristna inte tror på vetenskap. (Ung kvinna, luthersk, stor stad med högskola/ universitet, 18–20 år)

Trossamfund i Sverige finns i varierande grad närvarande på de flesta orter. Nog borde de vuxna representanterna och företrädarna kunna träda upp till stöd för dessa ungdomar och till försvar för religionsfriheten. Rädslan och föraktet för kristen tro, och även för andra religioner, tar sig många uttryck. Ett är att man mycket sällan i televisionen och radion träffar på aktiva kristna som kan vara tydliga med sin tro och kyrkliga tillhörighet. Intervjuprogram efter intervjuprogram befolkas av journalister, underhållningsartister, politiker, och andra aktiva eller kända personer. Enstaka gånger skymtar en biskop förbi.

Ett annat uttryck är att kristna röster, sådana som refererar till teologi och tro, är förhållandevis sällsynta i den offentliga debatten. Delvis på grund av en utbredd självcensur. Vem vill bli utsatt för löje av andra debattörer? Delvis för att redaktionerna enkelt kan sortera bort sådana inlägg.

Ett tredje är att samfundsaktiva kristna utan politiska plattformar sällan får offentliga uppdrag eller utnämningar till poster som landshövdingar, kulturattachéer, generaldirektörer eller ambassadörer. De syns inte heller när kommuner, regioner och staten besöker utländksa samarbetspartners trots att få rörelser är så internationellt bevandrade som just kristna kyrkor och samfund. Kristen tro tycks utlösa en beröringsskräck när den blir synlig i samhället. Många anstränger sig verkligen för att städa undan kristen tro och förvisa den till privata garderober...

20 februari 2020

Nattvard

Koncelebration har blivit en tvistefråga efter det nya biskopsbrevet om nattvarden. En koncelebrant läser med i, eller ber högt delar av nattvardsbönen. Att biskoparna och många andra alls tar ställning mot koncelebration har säkert att göra med rädslan för det katolska. Möjligen har det också med att göra att vi i vår tid uppfattas som så mycket mer upplysta än tidigare generationer. Rädslan tycks vara att prästens ämbete eller uppdrag genom koncelebration betonas på andras bekostnad.

När lekmän kunde börja delta i nattvardens distribution (själva utdelandet) inom Svenska kyrkan var detta en följd av prästbrist. Tanken var att om inte en präst kunde klara utdelandet och inga andra fanns tillgängliga skulle en döpt och konfirmerad lekman kunna träda in. Nu i vår tid ha det i somliga församlingar blivit en regel att lekmän ALLTID ska medverka vid utdelandet liksom för att manifestera att prästens uppgift inte är särskild utan huvudsakligen praktisk och funktionell.

Ingen kan dock kringgå att det i den lutherska reformationen stod klart att det var prästens kallelse och gåva att förkunna evangelium och att förvalta sakramenten. Att nagga det i kanten utan att teologiskt bringa teologisk reda är obetänkt och olyckligt. Det stärker nämligen ovanan att utan närmare förklaring ändra tänkesätt och därmed förändra kyrkans övertygelse och bekännelse.

19 februari 2020

Livets heliga väg

Inte särskilt många orkade följa de gotländska kyrkorna hos Stillsam. Besökarna försvann. Inte för att det är så svårt att inse. Intresset för kyrkor är ganska svalt. För gamla vykort är det ännu sämre beställt. Nu är i alla fall denna omgång avklarad. Trots att jag bara skummat ytan. Det finns hav av vykort kvar. Kyrkor var för ett sekel sedan ett av de främsta motiven på vykort. Men i takt med att kyrkorna tappar medlemmar (sk tillhöriga) blir även intresset för kyrkobyggnader svalare.

Intressant nog är kyrkor ett minnesmärke över den egna bygdens historia. Där finns avlagringar och avtryck av generationers bemödanden. Dessutom är huset symboliskt laddat. En kyrka är teologi av sten. Kyrkporten öppnar upp. Den signalerar inte att den som inträder förlorar allt hopp. Tvärt om är den en väg som till himlen bär. En livets heliga väg. Från dopet vid ingången. Till altaret där himlen öppnar sig.

16 februari 2020

Helgeandskyrkans ruin

Helgeandskyrkans ruin ligger mellan Visby domkyrka och Norderport.

Wikipedia om Helgeandskyrkan.

Guteinfo om Helgeandskyrkan. Slottsguiden om Helgeandskyrkans ruin.14 februari 2020

S:t Hans och S:t Pers kyrkoruiner

S:t Hans och S:t Per är två kyrkoruiner i Visby som bokstavligen ligger vägg i vägg.
13 februari 2020

S.t Karins kyrkoruin

S:t Carin, även kallad S:t Karin eller S:t Katarina, ligger vid Stora torget i Visby.

Wikipedia om S:t Katrina.

Gutinfo om S:t Carin. Svenska slott om S:t Karin.12 februari 2020

S:t Clemens kyrkoruin

                                                         S:t Clemens kyrkoruin, med anor från 1000-talet. ligger öster om Botaniska trädgården.

Wikipedia om S:t Clemens kyrkoruin.                                                                                                 Guteinfo om S:t Clemens.

11 februari 2020

S:t Lars kyrkoruin

                                                         S:t Lars kyrkoruin ligger granne med S:t Drotten.

Wikipdeia om S:t Lars.

Guteinfo om S:t Lars.10 februari 2020

S:t Drottens kyrkoruinS:t Drotten, även kallad Treenighetskyrkan, i Visby.

Wikipedia om S:t Drotten.

Guteinfo om S:t Drotten.

09 februari 2020

S:t Nicolai kyrkoruin

S:t Nicolai kyrkoruin användes under många år för de sk Ruinspelen.

Wikipedia om Nicolai kyrkoruin.

Guteinfo om Nicolai kyrkoruin.
08 februari 2020

S:t Olofs kyrkoruin.

 S:t Olofs kyrkoruin ligger i ena kanten av DBW:s Botaniska trädgård. På bilden med fantastisk text om Visbys storslagenhet!

Wikipedia om S:t Olofs kyrkoruin.

Guteinfo om S:t Olofs kyrkoruin.

07 februari 2020

S:t Görans kyrkoruin

S:t Göran ligger norr om Visby ringmur och nära lasarettet.

Wikipedia om S:t Göran.

Gueinfo om S:t Göran.

06 februari 2020

Elinghem ödekyrka


Guteinfo om Elinghem.  Orgelanders om Elinghem.                                       


05 februari 2020

Roma kloster

Roma klosterruin är nästgårds med Roma kungsgård.

Wikipedia om Roma kloster.

Guteinfo om Roma kloster.

Statens Fastighetsverk.


04 februari 2020

Gann ödekyrka

Gann ödekyrka ligger i Lärbro. Nära den återfinns den berömda Hångers källa som enligt myten lär ha spelat en roll när Isak Kolmodin skrev psalmen Den blomstertid nu kommer. Sven-Erik Pernler har skrivit en artikel om denna fråga. (Magasinet Oe Folki, nr 3 , sid 3.)

Wikipedia om Gann ödekyrka.

Guteinfo om Gann ödekyrka.

03 februari 2020

Bara ödekyrka

 Bara ödekyrka ligger mellan Vallstena och Hörsne.
Wikipedia om Bara ödekyrka.

Guteinfo om Bara ödekyrka.

Orgelanders om Bara ödekyrka.

02 februari 2020

Gunfjauns kapell (Ardre ödekyrka)

Ardre ödekyrka kallas numera Gunfjauns kapell.

Guteinfo om Gunfjauns kapell.

Länsstyrelsen om Gunfjauns kapell.

01 februari 2020

Träkumla kyrka

Träkumla ödekyrka blev återuppbyggd 1917.

Wikipedia om Träkumla kyrka.

Guteinfo om Träkumla kyrka.

31 januari 2020

Östergarns kyrka

Östergarns kyrka ligger längs vägen mellan Kräklingbo och Herrvik. På kyrkogården vilar flera av mina släktingar.

Wikipedia om Östergarns kyrka.

Guteinfo om Östergarns kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

30 januari 2020

Öja Kyrka

Öja kyrka är välkände bl a beroende på Öjamadonnan.

Wikipedia om Öja kyrka.

Guteinfo om Öja kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

29 januari 2020

Visby domkyrka, S:t Maria


Visby domkyrka ligger mitt i Visby
och innanför murarna.

Wikipedia om Visby domkyrka.

Guteinfo om Visby domkyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.
27 januari 2020

Väte kyrka

Väte kyrka Finner man om kör väg 142 några mil från från Visby. Tornet idag ser annorlunda ut, men är ganska oansenligt.

Wikipedia om Väte kyrka.

Guteinfo om Väte kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

26 januari 2020

Vänge kyrka

Vänge
Vänge kyrka finner man om man kör mot Etelhem över Roma.

Wikipedia om Vänge kyrka.

Guteinfo om Vänge kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

24 januari 2020

Viklau kyrka

För att komma till Viklau kyrka får man köra vägen mella Visby och Ljugarn och svänga av strax efter Roma. Kyrkan är särskilt känd för den utsökta Viklaumadonnan.

Wikipedia om Viklau kyrka.

Guteinfo om Viklau kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

22 januari 2020

Väskinde kyrka

Väskinde kyrka ligger ca en mil norr om Visby mellan vägarna till Kappelshamn och Fårösund.

Wikipedia om Väskinde kyrka.

Gueinfo om Väskinde kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

21 januari 2020

Västerhejde kyrka

Västerhejde kyrka alldeles söder om Visby berömd för sitt på Gotland ovanliga trappgavelstorn.

Wikipedia om Västerhejde kyrka.

Gueinfo om Västerhejde kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

20 januari 2020

Västergarn kyrka

Västergarn kyrka ligger nära Klintehamn längs vägen mellan Visby och Klintehamn. Kyrkan är en av Gotlands minsta.

Wikipedia om Västergarn kyrka.

Guteinfo om Västergarn kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

19 januari 2020

Vamlingbo kyrka

Vamlingbo kyrka ligger långt nere på södra Gotland. I prästgården ställer Lars Jonsson ut sina utsökta fågelmålningar.

Wikipedia om Vamlingbo kyrka.

Guteinfo om Vamlingbo kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

17 januari 2020

Vallstena kyrka

Vallstena kyrka ligger nära Källunge, Bäl och Gothem. Där har jag firat många mässor. Ge akt på takhöjden och proportionerna mellan långhus och kor.

Wikipedia om Vallstena kyrka.

Guteinfo om Vallstena kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

16 januari 2020

Vall kyrka

Vall kyrka ligger längs vägen mellan Visby och Hemse.

Wikipedia om Vall kyrka.

Guteinfo om Vall kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

15 januari 2020

Tofta kyrka

Tofta kyrka ligger söder ut längs vägen mellan Visby och Klintehamn.

Wikipedia om Tofta kyrka.

Guteinfo om Tofta kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

14 januari 2020

Tingstäde kyrka


Tingstäde kyrka ligger längs vägen mellan Visby och Fårösund och nära Tingstäde träsk. Lägg märke till det högresta tornet.

Wikipedia om Tingstäde kyrka.

Guteinfo om Tingstäde kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

13 januari 2020

Sundre kyrka

Sundre kyrka är Gotlands sydligaste kyrka bara några kilometer från Hoburgen. Observera kastalen längst till höger på kortet.

Wikipedia om Sundre kyrka.

Guteinfo om Sundre kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

12 januari 2020

Stånga kyrka


Stånga kyrka ligger mellan Hemse och Lye på sydöstra Gotland.

Wikipedia om Stånga kyrka.

Guteinfo om Stånga kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

11 januari 2020

Stenkumla kyrka


Stenkumla kyrka ligger söder om Visby, inte långt från Västerhejde och Tofta.

Wikipedia om Stenkumla kyrka.

Guteinfo om Stenkumla kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

10 januari 2020

Sproge kyrka


Sproge kyrka ligger söder om Klintehamn och Fröjel.

Wikipedia om Sproge kyrka.

Guteinfo om Sproge kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.