31 januari 2020

Östergarns kyrka

Östergarns kyrka ligger längs vägen mellan Kräklingbo och Herrvik. På kyrkogården vilar flera av mina släktingar.

Wikipedia om Östergarns kyrka.

Guteinfo om Östergarns kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

30 januari 2020

Öja Kyrka

Öja kyrka är välkände bl a beroende på Öjamadonnan.

Wikipedia om Öja kyrka.

Guteinfo om Öja kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

29 januari 2020

Visby domkyrka, S:t Maria


Visby domkyrka ligger mitt i Visby
och innanför murarna.

Wikipedia om Visby domkyrka.

Guteinfo om Visby domkyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.
27 januari 2020

Väte kyrka

Väte kyrka Finner man om kör väg 142 några mil från från Visby. Tornet idag ser annorlunda ut, men är ganska oansenligt.

Wikipedia om Väte kyrka.

Guteinfo om Väte kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

26 januari 2020

Vänge kyrka

Vänge
Vänge kyrka finner man om man kör mot Etelhem över Roma.

Wikipedia om Vänge kyrka.

Guteinfo om Vänge kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

24 januari 2020

Viklau kyrka

För att komma till Viklau kyrka får man köra vägen mella Visby och Ljugarn och svänga av strax efter Roma. Kyrkan är särskilt känd för den utsökta Viklaumadonnan.

Wikipedia om Viklau kyrka.

Guteinfo om Viklau kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

22 januari 2020

Väskinde kyrka

Väskinde kyrka ligger ca en mil norr om Visby mellan vägarna till Kappelshamn och Fårösund.

Wikipedia om Väskinde kyrka.

Gueinfo om Väskinde kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

21 januari 2020

Västerhejde kyrka

Västerhejde kyrka alldeles söder om Visby berömd för sitt på Gotland ovanliga trappgavelstorn.

Wikipedia om Västerhejde kyrka.

Gueinfo om Västerhejde kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

20 januari 2020

Västergarn kyrka

Västergarn kyrka ligger nära Klintehamn längs vägen mellan Visby och Klintehamn. Kyrkan är en av Gotlands minsta.

Wikipedia om Västergarn kyrka.

Guteinfo om Västergarn kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

19 januari 2020

Vamlingbo kyrka

Vamlingbo kyrka ligger långt nere på södra Gotland. I prästgården ställer Lars Jonsson ut sina utsökta fågelmålningar.

Wikipedia om Vamlingbo kyrka.

Guteinfo om Vamlingbo kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

17 januari 2020

Vallstena kyrka

Vallstena kyrka ligger nära Källunge, Bäl och Gothem. Där har jag firat många mässor. Ge akt på takhöjden och proportionerna mellan långhus och kor.

Wikipedia om Vallstena kyrka.

Guteinfo om Vallstena kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

16 januari 2020

Vall kyrka

Vall kyrka ligger längs vägen mellan Visby och Hemse.

Wikipedia om Vall kyrka.

Guteinfo om Vall kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

15 januari 2020

Tofta kyrka

Tofta kyrka ligger söder ut längs vägen mellan Visby och Klintehamn.

Wikipedia om Tofta kyrka.

Guteinfo om Tofta kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

14 januari 2020

Tingstäde kyrka


Tingstäde kyrka ligger längs vägen mellan Visby och Fårösund och nära Tingstäde träsk. Lägg märke till det högresta tornet.

Wikipedia om Tingstäde kyrka.

Guteinfo om Tingstäde kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

13 januari 2020

Sundre kyrka

Sundre kyrka är Gotlands sydligaste kyrka bara några kilometer från Hoburgen. Observera kastalen längst till höger på kortet.

Wikipedia om Sundre kyrka.

Guteinfo om Sundre kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

12 januari 2020

Stånga kyrka


Stånga kyrka ligger mellan Hemse och Lye på sydöstra Gotland.

Wikipedia om Stånga kyrka.

Guteinfo om Stånga kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

11 januari 2020

Stenkumla kyrka


Stenkumla kyrka ligger söder om Visby, inte långt från Västerhejde och Tofta.

Wikipedia om Stenkumla kyrka.

Guteinfo om Stenkumla kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

10 januari 2020

Sproge kyrka


Sproge kyrka ligger söder om Klintehamn och Fröjel.

Wikipedia om Sproge kyrka.

Guteinfo om Sproge kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

09 januari 2020

Sjonhems kyrka

Sjonhems kyrka ligger nära vägen mellan Roma och Ljugarn. Tornet tillhör de mest modesta på ön. Observera den långa stegen för att nå kyrkans tak.

Wikipedia om Sjonhems kyrka.

Guteinfo om Sjonhems kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

08 januari 2020

Silte kyrka

Silte kyrka ligger på södra Gotland mellan Eksta och Hablingbo. (Sammanblandas ibland med Slite på nordöstra Gotland där det finns en "modern" kyrka från 1900-talet).

Wikipedia om Silte kyrka.

Guteinfo om Silte kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

07 januari 2020

Sanda kyrka


Sanda kyrka ligger en bit från vägen mellan Visby och Klintehamn.

Wikipedia om Sanda kyrka.

Gueinfo om Sanda kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

06 januari 2020

Rute kyrka

Rute kyrka ligger på norra Gotland längs vägen mot Fårösund. Där har jag firat mässa.

Om datering av gotländska kyrkor.

Wikipedia om Rute kyrka.

Guteinfo om Rute kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

05 januari 2020

Rone kyrka

Rone kyrka ligger på vägen mellan Hemse och Ronehamn.

Wikipedia om Rone kyrka.

Guteinfo om Rone kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

04 januari 2020

Roma kyrka

Roma kyrka ligger i det gotländska inlandet några mil från Visby.

Wikipedia om Roma kyrka.

Guteinfo om Roma kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

03 januari 2020

Othem kyrka


Othem kyrka ligger nära Slite på nordöstra Gotland. Kor och långhus är nästan lika höga.

Wikipedia om Othem kyrka.

Guteinfo om Othem kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

02 januari 2020

Näs kyrka

Näs kyrka ligger på sydvästra Gotland.

Wikipedia om Näs kyrka.

Guteinfo om Näs kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

01 januari 2020

När kyrka

När kyrka ligger på sydöstra Gotland, strax söder om Lau.

Wikipedia om Närs kyrka.

Guteinfo om När kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.