16 januari 2020

Vall kyrka

Vall kyrka ligger längs vägen mellan Visby och Hemse.

Wikipedia om Vall kyrka.

Guteinfo om Vall kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.