15 juli 2008

FRA-fiasko när Ulf Ekman avlyssnas

Stämmer det att FRA spanat på och avlyssnat Ulf Ekman är det en sensation. Men välkommen därför att man slår spik i den lag man ville ha fint slipad och oproblematiskt genomförd. Nu blir det undersökningar och mediauppmärksamhet. Snart börjar också alla de populära lekarna som "ett skepp med skuld kommer lastad", "ryska björnen sover inte" och "Fredrik ska gå i ringen".

Ekumeniskt intressant är att just Evangeliska Frikyrkans ledare Stefan Swärd är den som får kännedom om hemlig spaning. Och att han skriver en initierad artikel om frågan. Men hans frågor är viktiga och vi är många fler som med honom och hans frågor i SvD undrar:

1. Varför tillämpades hemlig avlyssning (signalspaning) i fallet Ekman? Vilken myndighet beställde avlyssningen?

2. Finns det fler
exempel på att kristna eller andra religiösa ledare har blivit hemligt avlyssnade utan att det har funnits brottsmisstankar eller säkerhetspolitiska intressen med i bilden? Varför har de i så fall blivit avlyssnade och på vems uppdrag?

3. När nu lagstiftningen ska vidgas – och inte bara ”yttre militära hot” utan det ­vagare ”yttre hot” ska ligga till grund för lagstiftningen – hur avser statsmakten garantera att integritetskränkande avlyssning mot religiösa ledare inte genomförs nu och i framtiden?

FRA-lagen blir allt svårare att försvara, det måste de som så trosvisst ställt sig bakom inse nu. Detta är oerhört genant och pinsamt!

Värna pastorers och prästers tystnadsplikt! Slå vakt om den personliga integriteten och om själavården!

2 kommentarer:

  1. Felaktig avlyssning, kanske det. Men att det är ett brott mot //religionsfriheten//? Fundamentalistiska muslimer har också religionsfrihet.

    SvaraRadera
  2. Religionsfriheten måste värnas även för dem som kan ha andra uppfattningar än majoriteten i ett samhälle. Min övertygelse är att avlyssning bör kunna ske om det finns misstanke om brott - och då får man väl till att börja med spana på traditionella sätt. Man är inte skyldig till brott för att man är fundamentalist, muslimsk eller annan (t ex politisk, kristen etc)

    Själavård kan ske via e-post och internet. Där är grundregeln för präatser och pastorer att de har en absolut tystnadsplikt som inte ens en domstol kan upphäva. Men FRA kan genom att avlyssna/övervaka tydligen bryta bandet mellan konfident och själavårdare.

    SvaraRadera