09 december 2019

Halla kyrka

Halla kyrka i närheten av Vänge inne på Gotland. Notera koret!

Wikipedia om Halla kyrka.

Guteinfo om Halla kyrka.

RAÄ:s Bebyggeleregister

08 december 2019

Hall kyrka

Hall kyrka ligger på nordvästra Gotland, inte långt från Kappelshamn. Där har jag lett gudstjänster.

Wikipedia om Halls kyrka.

Guteinfo om Halls kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

06 december 2019

Hablingbo kyrka

Hablingbo kyrka ligger på södra Gotland. Sockennamnet Hablingbo användes som övning i stavandets konst. Min mor fick lära sig följande ramsa som rabblades i en väldig fart: H-A-B, säga Hab, L-I-N-G, säga ling, B-O, säga bo, säga Hab, säga ling, säga bo, säga Hablingbo.

Wikipedia om Hablingbo kyrka.

Guteinfo om Hablingbo kyrka.

Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister.

05 december 2019

Guldrupe kyrka

Guldrupe kyrka ligger på det gotländska inlandet. Notera det något högre koret.

Wikipedia om Guldrupe kyrka.

Guteinfo om Guldrupe kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

04 december 2019

Grötlingbo kyrka

Grötlingbo kyrka på södra Gotland.

Wikipedia om Grötlingbo kyrka.

Guteinfo om Grötlingbo kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

03 december 2019

Gothem kyrka


Gothem kyrka på östra Gotland. Under många år sommartidens uppskattade hemmakyrka där jag fått fira många mässor och andra gudstjänster.

Wikipedia om Gothems kyrka.

Guteinfo om Gothems kyrka.

Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister.

28 november 2019

Gerum kyrka

Gerum kyrka ligger nära Levide, mellan Klintehamn och Hemse. Notera det udda tornet.

Wikipedia om Gerums kyrka.

Guteinfo om Gerum kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.