13 oktober 2008

Rockvideo som kränker kyrkorummets helgd

När en rockmusiker står på ett altare i en kyrka med stövlarna på - hur tänker man då? Om han står där som en i ett band som tagit hela kyrkans kor i besittning och spelar rockmusik undrar man vad skälet är. Är det en kristen rockgrupp som förkunnar evangeliet? Är det ett oratorium som berättar om Jesu lidande och död? Nej, här får man ett ett metallrockens avståndstagande från kyrka och tro med ett sexuellt övergrepp på ett barn som spiken man hängt sin rockvideo på.

Gruppen som spelar har uppmärksammats i Sundsvalls Tidning och i Dagen. Flera bloggare har kommenterat bandet Angtorias rockvideo och inspelningen i Njurunda kyrka. Kyrkoherde Olof Lönneborg har egendomligt nog försökt släta över och försvara inspelningen. Det var dumt och han borde medge misstaget!

Det finns mycket att förvånas över. Att stå på ett invigt altare med stövlarna på är ett grovt övertramp. Blasfemiskt naturligtvis eftersom altaret är tecknet för och symbolen som tydliggör att Gud är i sitt heliga tempel, i sin kyrka. Altarbordet står också för Jesus, den korsfäste. De fem konsekrationskorsen i altarskivorna är ett uttryck för det. Sådant beteende kan man inte, ska man inte, tolerera eller försvara.

Rocklåten handlar om ett sexuellt övergrepp och i videon framgår att det är en präst som förför. Om rocklåten skall vara en protest mot sexuella övetrgrepp som begåtts inom den kristna kyrkan så förtas det intrycket av sättet man behandlar kyrkorummet.

Texten kan man hitta på nätet. Den är inte ett tydligt uttryck för protest mot övergrepp utan lika mycket ett angrepp på kyrkans tro och ett avståndtragande från Gud och det heliga. Här ett utdrag:
Let his holy choirs sing in sodomy, praise be!
Surrender your body and soul unto him
Demoralize me!

Delar av texten sjungs av en kyrkokör i kåpor på en orgelläktare och med ögonbindlar. Övertydligt visar man att kören (församlingen, kyrkfolket) inte ser inte det onda som sker.

So he crept into my room
Whispered my name, took my innocence away
I'm only five, a perverts concubine
God has a plan for us all

Gud blir själv delaktig i det som man ska förstå är prästens övergrepp. Gud blir ansvarig eftersom det blir en del i Guds plan. Ja, det blir till slut Guds egen hand som gör ogärningar.

I've been touched by the hand of god
My sordid tale, his lies are blasphemy...

Och videon bör man se. Den hittar man på Angtorias hemsida. Hur duktiga att spela gänget är, och hur uppmärksammat bandet än är på väg att bli, så borde man inte upplåtit en kyrka för den här inspelningen. Det är nämligen ett brott (strider helt) mot kyrkordningen 41 kapitlet §3: En kyrka får upplåtas för andra ändamål än de som avses i 1 och 2 § bara (gudstjänster, biskopliga ämbetshandlingar, kyrkliga handlingar - min kommentar) om det kan antas att kyrkorummet och dess inventarier kommer att behandlas med pietet och aktsamhet. Den får inte upplåtas för något ändamål som kränker kyrkorummets helgd.

I svart på vitt står att sådant här INTE får förekomma. Och det enkla testet är väl: kan Du tänka Dig att Din hemkyrka användes på detta sätt?

4 kommentarer:

 1. tack för att du skriver om detta som händer i min församling! fler borde uppmärksamma detta och reagera när svenska kyrkans ledning tar tokiga beslut!

  SvaraRadera
 2. Med detta agerande är kyrkan vanhelgad och kan ses som i behov av rening. Respektlöst användande av kyrkorummet och omoget agerande av kyrkoherden som tillåtet barnsligheten.

  SvaraRadera
 3. Den Gud jag en gång trodde på var större än det här. Ett altare är inte heligt. Gud är helig. Skändas Gud av detta? Och hur stor är då den Guden om människor kan göra det.

  SvaraRadera
 4. Självklart skändas GUD av att altaret skändas vilket har helgats för Gud. Gud har känslor liksom människan. Gud är ingen känslokall maskin som inte bryr sig om vad männsiskor kallar Gud eller hur männniskor uppför för sig i en församling eller vid ett altare som helgats. Och väl är väl det. Däremot är Gud så stor att Gud kan förlåta men det är en annan sak.

  SvaraRadera