10 januari 2012

Kopimismens olyckliga förakt för religion

Kammarkollegiet drar löje över hela lagstiftningen om trossamfund. Man agerar som extrema fundamentalister som förläst sig på boksatv och inte bryr sig ett viddevitten om intention. Än mindre om religiös praktik, dvs att religiös verksamhet inte kan betyda vad som helst utan har en precis betydelse. Det har med människors livåskådning och världsuppfattning att göra. Som existerar över tid. Det handlar om värden och värderingar som man tolkar livet utifrån. Gudstjänst ska därtill självfallet betyda något som rimligen kan förknippas med ordets olika betydelsesfärer.

Nu skrattar hela världen åt den svenska flatheten. Det blir inte religion bara för att man rör ner torrentfiler, långfilmer, dataspel och nätentusiaster i en soppa och kallar den trossamfund. De fyrkantiga tillämpningarna lutar sig mot formalismen och hyllar någon slags bokstavsmässig oomkullrunkelig tolkningsprincip. Olyckligt, tänker jag. Man bidrar på detta sätt till förlöjligandet av historiska religioners seriösa verksamhet.

Det öppnar för alla möjliga religioner. En brave new world, kanske? När får vi se en Filatelismens heliga sällskap - tre skilling Banco, Vinterbadarnas kyrka, Riskkapitalisternas sällskap - the golden Bough, Byråkraternas rit - den himmelska paragrafen eller...

I Lagen om trossamfund (1998:1593) står i §2: Med trossamfund avses i denna lag en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att ordna gudstjänst.

Kopimismen som den nya "religionen" kallas vill göra digital kopiering, och fildelning får man förmoda, till någon slags helig handling. Man har redan etablerat sig med en färggrann hemsida som bevis på att trossamfundet fasktiskt finns. Där roar man sig med att förvanska Fader vår (bönen som numera inleds med orden Vår Fader). Det är inte första gången det sker att man ironiserar och prafraserar. Imitation kan vara en rolig konstart. Men så här? Tja... Ganska föraktfullt enligt min mening. Versionen ser ut på följande vis:

Our copy, thou who art in computer
blessed be thy bits.
Internet come.
Your code be done,
in torrent, as it is on the disk.
Our daily bandwidth, give us today,
and forgive us for our closed ports,
as we forgive those who stop seeding,
and do not shut us out behind a firewall
but make us a port-forward to the torrent client.
For thine is the copy, our powr and top ten downloads.
In eternity.

Är detta en humoristisk form av religionskritik? Man demonstrerar ju smartness när man på detta drar nytta av fyrkantiga byråkraters oförmåga att tolka lagen. Är det kul? Eller roligt? Beror väl på hur mycket man avskyr religion och tro och hur starkt man vill fildela på nätet.

Kanske skulle de digitala knapptryckarna istället registrerat sig som idrott? Då hade man ju rent av kunnat få in sin sport som en gren på någon Olympiad? Fått plats i Riksidrottsförbundets styrelse? Men så korkad är inte idrottsrörelsen. Där går inte vad som helst an. Där tar man idrott på allvar. Till skillnad mot Kammarkollegiet som bidrar till förlöjligandet av trossamfunden. Man anar löjet. Föraktet. Långt kraftfullare än någon humorådra... Snart vill de väl inleda religionsdialog med muslimerna, eller vill man ingå i världsreligionernas möte för fred som påven ibland ordnar i Assisi?

Varför kunde man inte försökt framstå som politiskt parti och... Men hjälp, det finns ju redan ett sådant parti. Då är detta möjligen ett exempel på partisplittring? Och nu vill man rädda det man kan - med religion som räddningsplanka? Är det så det hänger ihop?

Läs gärna tidningen Dagens ledare!
Eller Expressens laissez faire-ledare.


6 kommentarer:

 1. Är detta en humoristisk form av religionskritik? Är det kul? Eller roligt? Beror väl på hur mycket man avskyr religion och tro och hur starkt man vill fildela på nätet.

  Det är rimligen en humorform av religionskritik, det är kul och roligt. För den skull så behöver en en inte alls på något sätt förakta religionsutövning. den religion som inte tål humor är väl inte mycket värd!

  SvaraRadera
 2. Nu tycker jag nog att du är lite väl dömande. Bara för att du inte kan förstå kopimismen så innebär inte det att du har rätt att nedvärdera alla människor som ser den som en seriös del av sitt liv.
  Om du aldrig hade hört någonting om kristendom och sen får veta att någon startat en religion som säger att bara vi tror på att en kille blev dödad för våra synder så kommer vi att komma till himmelen. Då skulle du antagligen tycka att det lät som ett skämt. En person som är kristen vet att det handlar om så mycket mer.

  Att du då får höra att kopimism handlar om att fildela är en minst lika stor förenkling. Du vet ingenting om bakgrunden eller känslorna som ger upphov till dessa tankar. Men jag säger dig; sök och du skall finna. Leta i ditt samvete och på det världsvida kollektiva medvetandet som vi kallar internet och du skall finna.

  För mig är humorn ett sätt att skämta om de delar av "konventionell" religion som kopimismen inte riktigt bryr sig om. Plus att kopimismen ser humor som en viktig aspekt av livet. Humorn flödar på internet.
  Detta gör alls inte kopimism till ett skämt. De seriösa följarna vet själva vad de tror på. Kopimismen är och kommer att vara en världsåskådning grundad på känslor och tro, och därmed en religiös rörelse. Då finns det ju inget vettigare än att kalla den just för det.

  SvaraRadera
 3. Mitt inlägg nedvärderar inte människor som ser kopismen som en seriös del av sina liv. Gillar man nätet och fildelning etc kan jag förstå det. Min invändning handlar om att kopismen och dess grundare (som saknar heliga texter, inga värderingar att tala om, ingen skriftlig eller annan religiös tradition) just genom att låtsas att det handlar om religion och tro inte agerar sannfärdigt.
  Därmed undergräver de sin egen uppfattning. Samtidigt förlöjligar man trossamfund och religioner som via sin historia, sin utbredning, sin tor och livsåskådning och sin religiösa praktik framträtt just som trossystem och religioner!

  Jag håller med oim en sak: kopismen framträder som ett skämt. Men ett dåligt sådant.

  SvaraRadera
 4. Kopimismen är inte kristendom. Kopimismen är inte två tusen år gammal. Betyder det att det inte är en religion?

  Som utövare av en religion är du kanske inte rätt person att avgöra om en annan religion är en religion eller inte. I alla fall inte utan att fundera ett varv extra på vilka bedömningskriterier du använder.

  SvaraRadera
 5. Spännande att denna fråga väcker sådant engagemang. Nu är jag inte blott religionsutövare utan även ett slags religionsvetare och teolog (i all blygsamhet) genom mångåriga studier. Men jag erkänner viss partiskhet.

  Jag har i alla fall antytt några kriterier: historia, tro och livsåskådning och religiös praktik. Vad har kopimisterna (jag bjuder på att jag brukar denna terminologi) att visa upp på detta område?

  Inom livsåskådningsforskningen hävdas att en livsåskådning "är de teoretiska och värderingsmässiga antaganden som utgör eller har avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och världen och som bildar ett centralt värderingssystem och som ger uttryck åt en grundhållning". Den definitionen klarar kristen tro med glans. Det kopimismen visat upp har inte mycket med detta att göra. Men ge mig gärna några insiktsfulla argument för att visa att jag har fel...

  SvaraRadera
 6. Jag är inte själv kopimist (i alla fall inte medlem av samfundet), men ändå. Vad gäller livsåskådning baseras kopimi på att livet som vi känner det baseras på DNA-molekylens förmåga att kopiera sig. All interaktion mellan människor eller mellan samhällen bygger också på kopiering och remixande. Det tycker jag mycket väl uppfyller det kriterium du citerar för vad som kan vara en livsåskådning.

  Vad gäller religiös praktik så är grunden naturligtvis själva kopierandet. Mer specifika former kommer kanske att utvecklas så småningom, kanske genom att kopiera valda delar från andra religioner.

  På http://kopimistsamfundet.se/blog/2012/01/10/darfor-registrerade-vi-ett-trossamfund/ finns lite mer tankar i ämnet.

  SvaraRadera