02 mars 2008

Predikningar - i tid och otid

Bernhards blogg är en annorlunda blogg eftersom där publiceras predikningar av Bernhard av Clairvaux (1090-1153). Bloggaren presenteras på följande vis: Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar.

Biskop Hans-Erik Nordins textbank, med olika typer av texter men däribland åtskilliga predikningar.

Brobyggarna, Kristen församling, en fri evangelikal församling där pastor Veli Sergei lägger ut ljudfiler med predikningar

Fader Jonatans blogg, där Jonatan Mattson också lägger ut predikningar.

Hannajohnselius, en ung präst från Kalix som också publicerar predikningar.

I huvudet på en pastor, Krister Hultbergs blogg. Han arbetar som pastor i Filadelfia Öckerö sedan 2001.

Johannesgården. Predikningar och föredrag från katolska stiftsgården i Tynnered, Göteborg

Jämtlandstösens blogg, småbarnsmamma och präst som just nu studerar. Hon lägger också ut predikningar på sin blogg.

Karin Långström Vinges blogg. Hon är snabb som Lucky Luke, seriefiguren som skjuter snabbare än sin egen skugga. Karins motto är: ibland vet jag inte vad jag tänker förrän jag läser vad jag skriver. Idag finns där minst 28 predikningar.

Katolska predikningar. Texter från den Helige Benedikts hus på Österlen där Ingemar Svantesson verkar.

Kolportören. Blogg där Joachim Elsander pastor i Korskyrkan i Borlänge (en församling inom samfundet Evangeliska Frikyrkan med huvudsäte i Örebro) lägger ut predikningar.

Logosmappen. En förening i Österbotten och på sidorna finns predikningar från de egna gudstjänsterna och mötena.

Martas predikningar, Här skriver Marta Axner som fullgjort sitt pastorsadjunktår och nu blivit doktorand i religionssociologi.

Mitt första år som präst, en blogg där en ganska nybliven präst i Karlskrona (?) AnnA bland annat också publicerat predikningar.

Olaus Petri församling i Örebro lägger ut predikningar på nätet. Där finns också mina predikningar med, de som annars publiceras på Ordrik.

Pingstkyrkan i Linköping. Här har man lagt ut predikningar sedan 2003 från Linköpings Pingstkyrka.

Podradio Beta med predikningar från Aspnäskyrkan i Järfälla, en Pingsförsamling.

Predikantbloggen andakter, predikningar, bibelstudier o.dyl. till hjälp för kolleger och förhoppningsvis till allmän uppbyggelse. Medverkar gör ett antal predikanter bl a Karl af Hällström, Henry Byskata och Karin Långström Vinge.

Predika nu. Ett arbetsverktyg för präster och pastorer som arbetar med predikningar, begravningstal etc. Över 750 predikningar. Bakom Predika.nu finns två präster: Cecilia Rangvin, Åsa Carmesund och Per Almered har lagt upp sidorna.

Prästflickealster är predikobloggen som hör ihop med prästflickan. Maria som skriver är människa, kristen, präst, mamma och mycket mera…

Sagt och skrivet av biskop Caroline Krook, ytterligare en biskops tal och förderag.

Sverigepredikan är en hemsida där man arbetar för följande mål: För att en väckelse ska komma behöver Gud profeter som kan förmana, varna och tala Guds ord. Dessa profetröster vill vi vara med och sprida!

Tro och teologi med predikningar av Tony Larsson, teologistuderande i Göteborg.

Internationellt sätt finns oändligt mycket mer predikomaterial på nätet. Här bara några exempel. Test t ex SermonCentral, Sermons.org eller varför inte predikningar som fungerar (!) Sermons That Work, Preaching Resources hos Anglicans Online. Lutheran Church of Australia har predikningar på Worship Resource Community

2 kommentarer:

 1. Tack! Där var mycket som jag har missat.

  Kan fylla på med biskop Erik Aurelius tal och texter:

  http://www.svenskakyrkan.se/skarastift/biskopen/talotexter/07-15/index.asp

  och

  Yngve Kalins predikobibliotek:

  http://kalin.nu/ordet/index.htm

  SvaraRadera
 2. man byggde tempel för att tillbedja.... oftast en ande

  en andenärvaro ville bli upphöjd...
  en andenärvaro ville äras

  oftast fanns avgudabilder i religiösa tempel  men det var förbjudet i


  Jerusalems tempel


  Fadern tillbads i templet

  Fadern var där
  jesaja 6:1--13

  hes 1:26-28
  4 mose 23:19
  hosea 11:9

  Fadern var i templet

  man tillbad Fadern allena


  det var därför templet var så överdådigt

  det var därför tio plågor över Egypten kom

  AVGUDADYRKAN


  det var därför Fadern nedsteg på Sinai för att tillbes

  och människor för eviga tider skulle veta att det finns En Helig Gud... Fadern allena

  man tillbad inte Guds Son

  man tillbad inte Guds Ande


  man tillbad den verklige Guden

  http://a-teofilus.blogspot.com/2008/02/25.html


  än en gång repetion

  SÄTT DIG IN I SINAI


  LK 20:37 Men att de döda uppstå, det har ock Moses, på det ställe där det talas om törnbusken, givit till känna, när han kallar Herren 'Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud';(AIJ)LK 20:38 Och han är en Gud icke för döda, utan för levande, ty för honom leva alla."

  DEUT 33:2 han sade: "HERREN kom från Sinai, och från Seir gick hans sken upp för dem; han kom fram i glans från berget Paran, ut ur hopen av mångtusen heliga; på hans högra sida brann i eld en lag för dem.
  EX 24:9 Och Mose och Aron, Nadab och Abihu och sjuttio av de äldste i Israel stego ditupp.  EX 24:10 Och de fingo se Israels Gud; och under hans fötter var likasom ett inlagt golv av safirer, likt själva himmelen i klarhet.  EZEK 1:26 Och ovanpå fästet, som vilade på deras huvuaen, syntes något som såg ut att vara av safirsten, och som liknade en tron; och ovanpå det som liknade en tron satt en som till utseendet liknade en människa,  2 Mos. 24,10.
  Jesaja 6,1
  Hes. 10,1 f.
  Dan. 7,9 f.
  Upp. 4,2 f.


  johannes evangelium
  Jesu ord om sin Fader

  4:24
  5:44
  6:27
  12:28
  17:3
  20:17
  markus 12:26-27
  lukas 20:37  ABRAHAMS ISAKS O JAKOBS GUD FADERN GUD DEN ALLSMÄKTIGE
  DEN ENDE SANNE LEVANDE GUDEN


  2mose 6:2-3
  4mose 23:19
  hosea 11:9
  lukas 20:37

  markus12:26-27
  johannes 17:3
  hesekiel 1:26-28
  johannes 4:24
  2mose kap 3+19+24 +32+33+34

  jesu ord om sin fader

  DET STÖRSTA SOM HÄNT VÅR JORD

  Jesu Fader nere på vår jord
  Jesu Fader HERREN nere på Sinai
  johannes evangelium jesu ord om Fadern
  4:24
  5:44
  6:27
  12:28
  17:3
  20:17

  JN 4:24 Gud är ande, och de som tillbedja måste tillbedja i ande och sanning."


  JN 5:44 Huru skullen I kunna tro, I som tagen emot pris av varandra och icke söken det pris som kommer från honom som allena är Gud?  JN 6:27 Verken icke för att få den mat som förgås, utan för att få den mat som förbliver och har med sig evigt liv, den som Människosonen skall giva eder; ty honom har Fadern, Gud själv, låtit undfå sitt insegel."  JN 6:46 Icke som om någon skulle hava sett Fadern, utom den som är från Gud; han har sett Fadern.


  JN 12:28 Fader, förhärliga ditt namn." Då kom en röst från himmelen: "Jag har redan förhärligat det, och jag skall ytterligare förhärliga det."  JN 16:25 Detta har jag talat till eder i förtäckta ord; den tid kommer, då jag icke mer skall tala till eder i förtäckta ord, utan öppet förkunna för eder om Fadern.  JN 17:1 Sedan Jesus hade talat detta, lyfte han upp sina ögon mot himmelen och sade: "Fader, stunden är kommen; förhärliga din Son, på det att din Son må förhärliga dig,
  JN 17:2 eftersom du har givit honom makt över allt kött, för att han skall giva evigt liv åt alla dem som du har givit åt honom.
  JN 17:3 Och detta är evigt liv, att de känna dig, den enda sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus.
  JN 20:17 Jesus sade till henne: "Rör icke vid mig; jag har ju ännu icke farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder, och säg till dem att jag far upp till min Fader och eder Fader, till min Gud och eder Gud."


  denna kunskap måste sitta i ryggmärgen så att du ser skilnaden mellan Fadern och Sonen när detta är uppfyllt dvs du ser detta genom bibeltexten och via apokryfer som kompletterar bilden av Fadern och Sonen


  jag verkligen älskar att vända på varje sten i det hemlighetsfulla ordet

  jag älskar att förkunna genom att citera Ordet

  min största passion.... man förflyttas till andra världar

  http://a-teofilus.blogspot.com/  ....När det står Herren läs Fadern...så blir texten mycket personlig

  Välkommen till djuplodande studier i religion.....här kommer ett smakprov....
  mycket nöje önskar Celestegruppen.....


  Vi vill bara studera heliga texter sedan Adams början-- -- och då har vi sett och praktiserat att vila hela dagen på sabbatsdagen i eget hem fungerar ypperligt för detta syfte---
  ( 2 moseboken 16:29 )......

  Är man utvilad --- är det skojigt att läsa......

  .Är man inte utvilad --- är det inte skojigt att läsa --- det går helt enkelt inte.....


  Vi har funnit det går inte läsa heliga texter -- så som man läser romaner---- varför vet vi inte ---- ett mysterium --- hjärnan vill helt enkelt inte ha denna info när man är stressad --- oerhört märkligt

  Vi är tacksamma för korrigering
  dvs det är ju inte lätt att skriva och när det blir fel blir vi i Celeste oerhört tacksamma om ni som läser korrigerar oss försynt....

  skriv till evigtid@hotmail.com
  ...

  Det är ju väldigt lätt att bli hemmablind -- för fel blir det --- det tillhör den mänskliga naturen --- det är bara att lära sig av felen.....

  Må gott mvh Celeste

  Tillbaka till budorden
  http://givmild.blogspot.com/

  SvaraRadera